Dzierżawa państwowej ziemi to najlepsze rozwiązanie dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
19-09-2018,14:05 Aktualizacja: 19-09-2018,14:08
A A A

Od ponad dwóch lat podstawową formą zagospodarowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa. Ta forma zagospodarowania nieruchomości jest bardzo korzystna dla rolników i cieszy się dużym zainteresowaniem - przekonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i prezentuje dane dotyczące zagospodarowania państwowych gruntów w okresie od stycznia do końca sierpnia br.

W całym 2018 roku Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamierza wydzierżawić rolnikom ok. 62,5 tys. ha. Do końca sierpnia 2018 r. oddziały terenowe KOWR wydzierżawiły prawie 28,5 tys. ha.

KOWR, Częstochowa, Mikołów, OT KOWR Częstochowa, Szymon Giżyński

KOWR Częstochowa zamiast Mikołowa. Wiceminister postawił na swoim

Jeden z 17 oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właśnie zmienia swoją siedzibę. Śląski KOWR przenosi się z Mikołowa, gdzie funkcjonował od 1 września 2017 roku do Częstochowy. Dlaczego zdecydowano się na zmianę siedziby...
"A zatem wykonanie rocznego planu wydzierżawiania na 2018 r. wynosi 45 proc. Jednak każdy kto zna specyfikę zagospodarowywania gruntów, wie że początek roku jest najtrudniejszy, natomiast im bliżej końca roku tym tempo dzierżawy i sprzedaży intensywnie wzrasta" - podkreśla KOWR.

Instytucja powstała z połączenia ANR i ARR podkreśla, że należy zaznaczyć, że wprowadzenie planu dzierżawy na 2018 r. nastąpiło po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii gospodarowania Zasobem.

Do końca sierpnia br. KOWR przeprowadził prawie 6 tys. przetargów na dzierżawę. Najwięcej w OT KOWR w Lublinie - ponad 600, we Wrocławiu - 560 i w Szczecinie - 460.

W tym okresie najwięcej wydzierżawiły OT KOWR w Szczecinie - ponad 5000 ha,  we Wrocławiu - 4800 ha, oraz w Koszalinie - prawie 3500 ha.

Według stanu na koniec sierpnia 2018 r. w dzierżawie pozostawało 1 043 395 ha (tj. 76 proc. powierzchni pozostającej w Zasobie), głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.

nabywanie ziemi, KOWR, prawo, przepisy, Jan Krzysztof Ardanowski

Szykują się ważne zmiany w obrocie ziemią rolną w Polsce

Ministerstwo rolnictwa we wrześniu br. przedstawi projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczasowych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi - poinformował w komunikacie...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa również sprzedaje państwowe grunty. Sprzedażą objęte są głównie działki o powierzchni do 2 ha oraz tereny inwestycyjne, które są bardzo poszukiwane przez inwestorów m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe.

W 2018 r. KOWR zamierza sprzedać 7,37 tys. ha gruntów rolnych i nierolnych. W ośmiu miesiącach bieżącego roku KOWR sprzedał prawie 2,5 tys. ha. Wykonanie rocznego planu sprzedaży w 2018 r. jest na poziomie 33 proc. Największe powierzchnie gruntów rolnych sprzedały oddziały terenowe w: Kielcach - 350 ha, Gorzowie Wlkp. - ponad 320 oraz we Wrocławiu i Lublinie - po nieco ponad 300 ha.

Trwałe rozdysponowanie nieruchomości Zasobu (poza sprzedażą) to również nieodpłatne przekazania uprawnionym podmiotom, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego (głównie gminom). Od stycznia do końca sierpnia br. KOWR nieodpłatnie przekazał samorządom ok. 200 ha.

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowi wsparcie dla samorządów i społeczności lokalnych. Powstają place zabaw, boiska sportowe, świetlice wiejskie i wiele innych obiektów służących lokalnej społeczności.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu