Drogie nawozy to droższa żywność

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-10-2021,10:00 Aktualizacja: 22-10-2021,9:26
A A A

Silny wzrost cen nawozów mineralnych wpłynie na wzrost cen żywności - uważają analitycy Credit Agricole. Oceniają, że w 2022 r. dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się do 4,4 proc. r/r wobec 2,8 proc. w 2021.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z silnym wzrostem cen nawozów mineralnych, który ma charakter globalny. Indeks światowych cen nawozów publikowany przez Bank Światowy zwiększył się w okresie styczeń-wrzesień o ponad 56 proc. Co więcej, początek października przyniósł silne przyspieszenie wzrostu stawek nawozów - informują eksperci banku.

ceny nawozów, Grzegorz Puda, Janusz Wojciechowski, kryzys gospodarczy

Drastyczny wzrost cen nawozów może spowodować kryzys na rynku żywności

Jeżeli doszłoby do drastycznego, stałego wzrostu cen nawozów, możemy mieć do czynienia z kryzysem w cenach żywności w całej Europie - ocenił Grzegorz Puda, minister rolnictwa. Zwrócił się do Janusza Wojciechowskiego, unijnego...

Analitycy zwracają uwagę, że główną przyczyną rosnących cen nawozów azotowych jest silny wzrost cen gazu ziemnego, który stanowi od 60 do 80 proc. kosztów ich produkcji. Na rynku pozostałych nawozów mineralnych sytuacja popytowo-podażowa również pozostaje napięta, co w znacznym stopniu wynika z czynników politycznych.
Ceny nawozów potasowych pozostają pod wpływem sankcji nałożonych w 2021 r. przez Unię Europejską oraz USA na Białoruś, która jest jednym z największych producentów tych nawozów.

Analitycy Credit Agricole wskazują, że w ostatnich tygodniach napływają doniesienia medialne wskazujące, że Chiny, będące kluczowym światowym producentem nawozów fosforowych i azotowych, ograniczają ich eksport w celu stabilizacji stawek na rynku wewnętrznym. Działania te nasilił obserwowany w ostatnich miesiącach kryzys energetyczny w tym kraju.

"Uwzględniając wysokie ceny nawozów oraz globalny charakter szoku można oczekiwać, że rolnicy na całym świecie będą ograniczać ich stosowanie, co będzie negatywne dla wydajności produkcji roślinnej. W efekcie, trudno oczekiwać, że kolejny sezon przyniesie odbudowę obserwowanych obecnie niskich na tle historycznym światowych zapasów zbóż i roślin oleistych" - czytamy w najnowszej publikacji MAKROmapa.

Stanisław Kacperczyk, PZPRZ, ceny nawozów, środki ochrony roślin, produkcja zbóż

Producenci zbóż piszą do premiera. Ceny nawozów i pestycydów zwalają z nóg

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wystąpił do szefa rządu o wnikliwe przeanalizowanie sytuacji w zakresie cen nawozów i środków ochrony roślin oraz o rozważenie sposobów zrekompensowania strat poniesionych...

"Uwzględniając utrzymujące się w ostatnich latach rosnące spożycie zbóż i roślin oleistych będzie to oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen. To z kolei oznacza wyższe ceny pasz, a w konsekwencji dalszy wzrost presji kosztowej w przypadku produkcji zwierzęcej. Tym samym obserwowany wzrost cen nawozów będzie w kolejnych miesiącach oddziaływał w kierunku wzrostu cen wszystkich podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj" - przekonują analitycy.

Zbudowano modele ekonometryczne. Prognozy analityków zakładają zwiększenie rocznej dynamiki cen w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. we wszystkich głównych kategoriach żywnościowych poza napojami. Duża zmienność cen gazu utrudnia jednak oszacowanie wpływu ostatnich zmian rynkowych na ceny żywności.

"W konsekwencji w naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że kolejne miesiące przyniosą korektę i spadek cen nawozów, choć będą kształtować się na podwyższonym poziomie. W efekcie, mimo czynników ryzyka w górę związanych z październikowym wzrostem cen nawozów, nadal podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się w 2022 r. do 4,4 proc. r/r wobec 2,8 proc. w 2021." - czytamy w publikacji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement