Producenci zbóż piszą do premiera. Ceny nawozów i pestycydów zwalają z nóg

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-10-2021,14:15 Aktualizacja: 19-10-2021,14:17
A A A

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wystąpił do szefa rządu o wnikliwe przeanalizowanie sytuacji w zakresie cen nawozów i środków ochrony roślin oraz o rozważenie sposobów zrekompensowania strat poniesionych przez rolników.

Z analizy PZPRZ wynika, że w ostatnich latach ciągle spadały dochody z produkcji roślinnej, ale przeprowadzona w październiku ocena, biorąca pod uwagę obecne ceny nawozów, wskazuje, że ich zrównoważenie z przychodami ze sprzedaży płodów rolnych będzie po prostu niemożliwe.

Grupa Azoty, produkcja nawozów, eksport nawozów

Grupa Azoty ogranicza eksport nawozów i kieruje je na krajowy rynek

W obliczu wzmożonego popytu na nawozy w kraju Grupa Azoty podjęła decyzję o ograniczeniu dostaw na rynki zagraniczne i przekierowanie ich na rynek krajowy. Zaapelowała jednocześnie do dystrybutorów o zabezpieczenie popytu. "Wolumeny...

"Ceny jednych z najważniejszych środków produkcji rolnej, jakimi są nawozy, wzrosły bowiem w krótkim czasie o kilkadziesiąt, a nawet o ponad 100 procent przy wzroście cen na zboża o kilkanaście procent. Tak duży wzrost praktycznie zamyka drogę producentom do racjonalnego postępowania w zakresie nawożenia, polegającego na stosowaniu zbilansowanych dawek wszystkich składników, ponieważ zastosowanie nawozów w pełnym zakresie spowodowałoby na tyle duże podniesienie kosztów produkcji, że nawet na najlepszych glebach osiągnięcie zysku z uprawy zbóż czy rzepaku (które to gatunki w zasadniczej mierze decydują o sytuacji finansowej naszych gospodarstw) byłoby praktycznie niemożliwe. A przecież bardzo dobre gleby stanowią tylko niewielki odsetek powierzchni gospodarstw, bo większość gleb charakteryzuje się co najwyżej średnią jakością, a ponad 30 procent to gleby lekkie i bardzo lekkie" - pisze do premiera Mateusza Morawieckiego Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

Jak dodaje, w związku z tym większość gospodarstw decyduje się na ograniczenie lub wręcz rezygnację ze stosowania nawozów. Rośliny niedostatecznie nawożone gorzej przezimują i słabiej będą się rozwijały, a jeśli dodatkowo wystąpią niedobory opadów, to negatywny wpływ niekorzystnej pogody na wysokość plonów i ich jakość spotęguje się.

ceny nawozów, Ryszard Bartosik, UOKiK, zakup środków do produkcji rolnej

UOKiK sprawdzi sytuację dotyczącą sprzedaży nawozów

Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa zapowiedział w Sejmie wniosek do UOKiK o "dokładne" sprawdzenie sytuacji dotyczącej sprzedaży nawozów. Polityk wskazał, że na wzrost cen nawozów wpływa wzrost cen gazu ziemnego, a...

"Bez wątpienia wpłynie to niekorzystnie nie tylko na nasze gospodarstwa ale także na cały przemysł spożywczy, bo zbiory będą mniejsze i gorsza będzie ich jakość. Tym samym zostanie naruszony zbiorowy interes konsumentów, a w szczególności w zakresie dostępności do polskiej żywności" - pisze szef Związku.

Zwraca też uwagę, że podobnie niekorzystna sytuacja zaczyna dotyczyć także rynku środków ochrony roślin. W opinii rolników zrzeszonych w PZPRZ działania związane z gwałtownymi zmianami cen środków produkcji nie są uzasadnione i mają charakter zmowy cenowej, a wskazują na to także tworzące się, niespotykane wcześnie w takiej skali braki wymienionych środków produkcji na rynku.

"Panie Premierze, rolnicy muszą planować długoterminowo, mamy liczne obciążenia finansowe w postaci kredytów, dzierżawy itp. Gwałtowne zmiany na rynku praktycznie zabierają nam możliwość racjonalnego kształtowania rozwoju naszych gospodarstw" - wskazują producenci zbóż.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj