Dopłaty, ceny skupu, emerytury - 12 postulatów od rolników. Zgodzisz się z nimi?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-06-2024,16:15 Aktualizacja: 14-06-2024,17:49
A A A

Zwiększenie dopłat do materiału siewnego oraz do hektara, obniżenie wieku emerytalnego dla rolników czy ogłoszenie nowego naboru wniosków o dofinansowanie na zakup i montaż silosów – takie m.in. postulaty zgłaszają w imieniu rolników działacze z izb rolniczych w Łódzkiem.

II Walne Zgromadzenie w VII kadencji Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (IRWŁ) odbyło się 10 czerwca. Uczestniczyli w nim m.in. przewodniczący i delegaci rad powiatowych IRWŁ z całego województwa oraz przedstawiciele instytucji rolniczych.

„Reprezentanci rolników z województwa łódzkiego w czasie kilkugodzinnej debaty omówili tematykę związaną z rolnictwem naszego regionu, ale także z rolnictwem Polski. Między innymi podjęto sprawę pomocy suszowej i komisji w sprawie szkód powstałych wskutek działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym również przemarznięć. Rozmawiano o ASF, szkodach łowieckich i szkodach wyrządzonych przez bobry i żurawie” – czytamy w relacji z posiedzenia na stronie internetowej IRWŁ.

Jak w niej dodano, podczas walnego zgromadzenia sformułowano następujące wnioski:

 1. Podjąć działania w sprawie zwiększenia dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - z uwagi na znaczny wzrost cen materiału siewnego.
 2. Podjąć ponownie działania w sprawie przywrócenia stawki dopłat bezpośrednich i uzupełniających do kwoty 180 euro za hektar.
 3. Podjąć działania mające na celu ogłoszenie nowego naboru wniosków dla rolników na zakup i montaż silosów.
 4. Podjąć działania w sprawie zniesienia wydawania zaświadczeń przez lekarzy weterynarii dotyczących stwierdzenia porodu bliźniaczego u bydła. Zaświadczenia należy zastąpić oświadczeniem rolnika.
 5. Podjąć działania mające na celu wznowienie obowiązku paszportowania zwierząt, co pozwoli na uniknięcie zamieszania przy przemieszczaniu zwierząt. Zasadnym byłoby umożliwienie pobrania i wydrukowanie paszportu przez aplikację.
 6. Podjąć działania mające na celu umożliwienie przejścia na emeryturę rolnikom - w wieku 55 lat dla kobiet i w wieku 60 lat dla mężczyzn.
 7. Podjąć działania mające na celu zniesienie minimalnej liczby punktów w ekoschemacie.
 8. Podjąć ponowne działania w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków na dopłaty do zbóż.
 9. Podjąć działania w sprawie aktualizacji cen skupu produktów rolnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przy szacowaniu szkód w uprawach brane są ceny ze strony MRiRW, które są nieaktualne, co naraża rolników na duże straty przy wypłacie odszkodowania.
 10. Podjąć działania mające na celu rozszerzenie art. 126 Ustawy o ochronie przyrody poprzez wpisanie do katalogu zawartego w tym przepisie m.in. żurawi i śmieszek. Pozwoli to na ubieganie się o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez ww. ptactwo.
 11. Podjąć działania mające na celu obniżenie składki opłacanej przez izby na rzecz Krajowej Rady Izb Rolniczych z 6 do 4 proc. kwoty z tytułu odpisu od dochodów, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Opłacanie składki w wysokości 6 proc. jest dużym obciążeniem dla budżetu IRWŁ.
 12. Podjąć działania mające na celu przyznanie świadczenia pieniężnego miesięcznego do emerytury z tytułu pełnienia funkcji członka izby rolniczej dla osób, które pełniły tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje i osiągnęły wiek emerytalny.

Wnioski te zostały wysłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych, by zostały tam rozpatrzone i realizowane.

Poleć
Udostępnij