"Dekalog" dla poprawy sytuacji w rolnictwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-10-2022,14:45 Aktualizacja: 10-10-2022,14:54
A A A

Rolniczy samorząd w stanowisku dotyczącym aktualnej sytuacji w rolnictwie wskazał dziesięć postulatów, których realizacja miałaby złagodzić narastające problemy.

Stanowisko skierowane do rządu RP zostało przyjęte podczas XIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Postulaty dotyczą:

1. Natychmiastowego ustabilizowania cen nawozów przez wprowadzenie rozwiązań finansowych, które pozwolą rolnikom prawidłowo wykonać zabiegi agrotechniczne oraz zmniejszą bardzo wysokie koszty produkcji oraz zwiększenia podaży nawozów u dystrybutorów.

dopłaty do nawozów, Wielkopolska Izba Rolnicza, wsparcie dla rolnictwa, ARiMR

Rolnicy wciąż czekają na dopłaty do nawozów. Pieniądze są im teraz bardzo potrzebne

Część rolników wciąż nie otrzymała należnych pieniędzy z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych. Zgłaszają się z tym problemem m.in. do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej. "W rozmowach z pracownikami WIR rolnicy wskazują, że...

2. Wprowadzenia mechanizmów kontroli przepływu zboża z Ukrainy do Polski w celu wyeliminowania niekontrolowanego importu ziarna z Ukrainy, co zakłóca rynek wewnętrzny artykułów rolnych całego kraju, szczególnie na terenie południowo-wschodniej Polski.

3. Podjęcia działań mających na celu objęcie obniżoną stawką VAT oleju opałowego do poziomu stawki VAT oleju napędowego dla producentów rolnych, którzy głównie wykorzystują olej opałowy do suszenia ziarna, jak również w celach grzewczych. Zrównanie stawki VAT obu paliw do 8 proc. znacząco przyczyniłoby się do obniżenia kosztów energii na ww. cele. Dodatkowo należałoby uruchomić wsparcie dla użytkowników nośnika energii jakim jest gaz płynny LPG do celów grzewczych, w tym szklarni, kurników i domów, a także dla suszarni. Gaz płynny LPG jako jedyny nośnik energii nie został uwzględniony w tarczy antyinflacyjnej. Uderza to bardzo mocno w mieszkańców terenów wiejskich, gdzie nie dociera sieć gazownicza.

4. Uwzględnienia w zapowiadanym projekcie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników postulatów samorządu rolniczego w zakresie zmiany podstawy wyliczenia minimalnej emerytury rolniczej, łączenia emerytury z ZUS z KRUS, uwzględnienia stażu pracy w rolnictwie do wyliczenia częściowej emerytury, a także włączenia rolników do przygotowywanego przez rząd systemu emerytur stażowych.

branża mleczarska, spółdzielnie mleczarskie, produkcja mleka, Janusz Kowalski, Waldemar Guba

Branża mleczarska obawia się przerw w dostawach prądu. Wiceminister uspokaja

Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa zapewnia, że resort rolnictwa analizuje sytuację na rynku energii i gazu. Odnosząc się do problemów, jakie mogą wystąpić w spółdzielniach mleczarskich z powodu ewentualnych ograniczeń w...

5. Zwrócenia uwagi na niezwykle niekorzystne konsekwencje proponowanej zmiany przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, które mogły doprowadzić do całkowitej zapaści opłacalności uprawy rzepaku i kukurydzy oraz produkcji zwierzęcej - przy czym wszystko wskazuje, iż akurat w tym przypadku rząd wycofał się z tych niekorzystnych zmian. Dodatkowo samorząd rolniczy postuluje konieczność natychmiastowego wprowadzenia mechanizmu stworzenia warunków do produkcji biokomponentów w Polsce.

6. Zwiększenia - zapowiadanego podczas konsultacji społecznych - limitu pomocy na pomoc finansową na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020.

7. Maksymalnego dopuszczalnego przez KE dofinansowania II filaru przyszłej WPR z budżetu państwa. Bo budżet na II filar w Polsce będzie mniejszy (w związku również z przesunięciem środków z II do I filaru) i bardziej ukierunkowany na ochronę i środowiska i klimat, przez co zachodzi duże ryzyko niewykorzystania szans rozwojowych, jakie stwarza nowa WPR dla sektora rolnictwa.

8. Zmiany zasady naliczania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stawki dzierżawnej za dzierżawione grunty należące do Zasobu WRSP tak, aby była wyliczana z ostatnich 11 kwartałów, podobnie jak w przypadku podatku rolnego.

9. Wniosku o dopłaty do rolniczych kredytów inwestycyjnych w bankach i do oprocentowania rat za zakupione nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

10. Szybkiego zapewnienia możliwości zakupu miału węglowego i węgla dla producentów szklarniowych i pod osłonami, kurników oraz innych przedsiębiorstw rolnych wykorzystujących te źródła opału.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu