Chronione przez prawo, ale wyrządzają sporo szkód

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-02-2015,8:55 Aktualizacja: 27-02-2015,9:10
A A A
W Lubuskiem za szkody wyrządzone w 2014 roku przez zwierzęta prawnie chronione naliczono ponad 161 tys. zł odszkodowań - poinformował PAP Tomasz Kozłowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
Od lat najwięcej szkód w tym regionie wyrządzają bobry. W tym roku wysokość odszkodowań za takie zniszczenia wyniosła 156,7 tys. zł (w 2013 r. - 129,5 tys. zł). Pozostałe pieniądze wypłacono za szkody, za które odpowiedzialne były wilki.
 
Bobry niszczą przede wszystkim drzewa, obwałowania stawów rybnych i wały przeciwpowodziowe. W regionie ich liczebność jest szacowana na ok. 8 tys. osobników.
 
W Lubuskiem występują znakomite warunki dla bobra europejskiego – region przecina wiele dużych, średnich i małych rzek, jest dobrze rozwinięta sieć kanałów, a przy tym duże zalesienie. 
 
Jednym ze sposobów ograniczania negatywnego oddziaływania tych zwierząt na gospodarkę rolną, leśną czy ochronę przeciwpowodziową jest ich odstrzał redukcyjny. W tym sezonie w woj. lubuskiego będzie można odstrzelić 543 bobry. Przed rokiem ten limit wyznaczono na 1078 sztuk, myśliwi odstrzelili wówczas 369 bobrów.
 
Zgodnie z prawem bóbr europejski podlega częściowej ochronie gatunkowej. Oznacza to, że zabronione jest zabijanie, okaleczanie i chwytanie tych zwierząt. Nie można także ich niepokoić oraz niszczyć tam i żeremi bez wymaganego prawem zezwolenia.
 
W zeszłym roku do RDOŚ w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 10 zgłoszeń domniemanych ataków wilka na zwierzęta gospodarskie. W czterech przypadkach nie potwierdzono śladów obecności tych zwierząt, w trzech uznano, że nie zostały zachowane wymogi zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed atakiem drapieżnika. Trzy wnioski rozpatrzony pozytywnie. Na ich podstawie wpłacono dotychczas 5 tys. zł.
 
Liczebność wilków w woj. lubuskim szacowana jest na osiem watah, przy średniej 4-6 szt. w rodzinie. Zwierzęta gospodarskie stanowią zaledwie 2-3 proc. masy zjedzonego przez wilki pokarmu. Najczęściej atakowane są owce, kozy, daniele i bydło, rzadziej psy i konie.
 
Wilk jest prawnie chroniony w Polsce, a jego zabijanie, a nawet płoszenie, jest zabronione.
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE