Blackout był blisko. 20 stopień zasilania od trzech dekad

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-11-2015,8:10 Aktualizacja: 04-11-2015,8:44
A A A

Wprowadzenie w sierpniu stopni zasilania było niezbędne, bo zapobiegło wyłączeniom awaryjnym, których skutki mogły być katastrofalne. Bez tego groził blackout na "znacznym" obszarze Polski.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), przekazały Prezesowi URE i złożyły w Ministerstwie Gospodarki "Raport zawierający ustalenia dotyczące przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zasadności podjętych działań i zastosowanych środków w celu jego usunięcia, staranności i dbałości operatorów systemu elektroenergetycznego oraz użytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej, o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w okresie 10.08-31.08.2015".

Jak napisano w dokumencie, w sierpniu z powodu utrzymujących się w Polsce upałów i niekorzystnej sytuacji hydrologicznej "nastąpiło pogorszenie warunków pracy KSE (Krajowego Systemu Elektroenergetycznego) związane ze znacznymi ubytkami mocy wytwórczych oraz dużym wzrostem krajowego zapotrzebowania na nią".

Urząd Regulacji Energetyki, dostawcy energii elektrycznej, Agnieszka Głośniewska

Dostawcę prądu zmieniaj "z głową". Akwizytorzy stosują sztuczki

Nieinformowanie o dodatkowych kosztach nowej umowy, podawanie się za pracownika URE, ponaglanie do podpisania nowej umowy np. przez przekonywanie że dotychczasowy dostawca przestaje istnieć - to sztuczki, jakie stosują nieuczciwi akwizytorzy...

"PSE, po wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków zaradczych dla pokrycia zapotrzebowania na moc, 10 sierpnia wprowadziły na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP. W godzinach 10-17 ogłoszony został 20 stopień zasilania, zaś w godzinach 17-22, 19 stopień" - napisano w raporcie.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 11 sierpnia rząd wydał rozporządzenie, na mocy którego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla dużych odbiorców energii zostały wprowadzone od północy 11 sierpnia do północy 31 sierpnia.

10 sierpnia PSE wprowadziły - po raz pierwszy od niemal trzech dekad - 20, najwyższy poziom zasilania. Oznaczało to, że wyczerpano wszystkie możliwości, by zaspokoić potrzeby odbiorców i wobec części z nich trzeba było wprowadzić ograniczenia poboru prądu.

Operator podkreśla, że remonty i modernizacje bloków ze względu na ich wiek (ponad 30 lat) są niezbędne, by KSE mógł prawidłowo funkcjonować. Operator zapewnia, że na bieżąco monitoruje potrzeby remontowe tych jednostek i "optymalizuje" czas ich przeprowadzania, "zapewniając maksymalną możliwą zgodność między dostępnością zasobów wytwórczych dla bilansowania KSE oraz potrzebami remontowymi jednostek wytwórczych".

Jak podkreśliły PSE, wśród wielu innych środków, by sytuacja z sierpnia się nie powtórzyła, niezwykle istotne jest utrzymanie istniejących oraz rozwój krajowych źródeł wytwórczych. W raporcie zarekomendowano więc opracowanie narodowego programu rozwoju nowych mocy do 2030 roku.

Poleć
Udostępnij