Bezumowni użytkownicy ziemi mogą liczyć na łaskę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-08-2017,14:00 Aktualizacja: 23-08-2017,14:22
A A A

W fazie konsultacji społecznych jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w takich sprawach.

Dokument ma obowiązywać od 1 września, kiedy KOWR zacznie oficjalnie działalność. Zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie, dotyczące Agencji Nieruchomości Rolnych, która tego dnia przestanie funkcjonować.

kowr, anr, arr, arimr, agencje płatnicze, Anna Kołnierzak

Rolników czekają duże zmiany. Od września zaczyna działalność KOWR

Z początkiem września przestaną istnieć ARR i ANR. Ich zadania przejmie nowo utworzony Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. ARiMR będzie z kolei pełnić funkcję głównej instytucji płatniczej. Zmiany te mają ułatwić rolnikom sięganie po...

KOWR (podobnie jak do tej pory ANR) będzie mógł umorzyć, odroczyć termin zapłaty lub rozłożyć na raty należności w wymienionych w rozporządzeniu przypadkach, jak np. śmierć dłużnika (jeśli nie pozostawił majątku), gdy egzekucja z majątku dłużnika okaże się nieskuteczna, bądź w przypadku długotrwałej jego choroby.

Nową przesłanką potencjalnego umorzenia należności są choroby zakaźne zwierząt. Ma to duże znaczenie w kontekście szerzącego się w kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń i wciąż groźnej grypy ptaków.

W nowym rozporządzeniu przywołano ponadto przepis art. 23a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wprowadzony w 2016 roku. Chodzi o tzw. bezumownych użytkowników państwowej ziemi, których po wykryciu karze się nakazem zapłaty pięciokrotności wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego.

Zdaniem gospodarzy jest to niewspółmiernie wysokie do popełnionych przewinień bowiem w wielu przypadkach uprawiano państwową ziemię nieświadomie lub w wyniku błędnych wytycznych geodezyjnych.

Wspomniany przepis daje możliwość KOWR, by - na wniosek władającego nieruchomością państwowego zasobu bez tytułu prawnego - umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu, jeżeli osoba władała nieruchomością w dobrej wierze.

"Wymagać to będzie od dłużników przedstawienia wyjaśnień oraz informacji, na podstawie których będzie można powziąć uzasadnione przekonanie, iż działali w dobrej wierze, mając uzasadnione okolicznościami przekonanie, że służy im pełne prawo do użytkowania nieruchomości" - czytamy w uzasadnieniu do nowego rozporządzenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj