Bezrobocie spadło do 11,2 procenta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2015,12:55 Aktualizacja: 26-05-2015,13:05
A A A

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu kwietnia stanowili 11,2 proc. aktywnych zawodowo Polaków. W marcu wskaźnik ten wyniósł 11,7 proc., a w kwietniu 2014 r. - 13 proc.

"W końcu kwietnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 782,2 tys. osób (906,9 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 78,5 tys. osób. Przez rok spadła o 296,9 tys. osób, czyli o 14,3 proc." - napisano w komunikacie.

Zgodnie z danymi GUS w końcu kwietnia urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 79 tys. osób, podczas gdy przed miesiącem było to 69,9 tys., a przed rokiem 65,6 tys.

Niema w co czwartej rodzinie jest osoba bezrobotna

Bezrobotny jest w co czwartej rodzinie

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w niemal co czwartej rodzinie - wynika z sondażu CBOS. Jak podkreśla CBOS, wynik ten wskazuje, że w ciągu ostatniego roku odsetek rodzin bezpośrednio doświadczających bezrobocia zmniejszył...

"Zdecydowana większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to nadal osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu kwietnia zbiorowość ta liczyła 1 mln 492,4 tys. (83,7 proc. ogółu zarejestrowanych), wobec 1 mln 557,9 tys. (83,7 proc.) w marcu i 1 mln 723,8 tys. (82,9 proc.) w kwietniu 2014 r." - zauważył GUS. Z badań wynika, że w tej grupie 94,8 tys. osób (5,3 proc.) utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W ogólnej liczbie bezrobotnych 86,2 proc. stanowiły osoby bez prawa do zasiłku (tyle samo co przed miesiącem; przed rokiem 86,6 proc.). W tej grupie bezrobotnych 44,1 proc. to mieszkańcy wsi.

W stosunku do marca bezrobotnych ubyło we wszystkich województwach - przede wszystkim w warmińsko-mazurskim (o 5,5 proc.), małopolskim i zachodniopomorskim (po 5 proc.) oraz pomorskim (o 4,8 proc.).

GUS zauważył, że w kwietniu utrzymało się duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (18 proc.), kujawsko-pomorskim (15,1 proc.), zachodniopomorskim (15 proc.), podkarpackim (14,3 proc.), świętokrzyskim (14,1 proc.) i podlaskim (13 proc.). Najniższe bezrobocie miały województwa wielkopolskie (7,6 proc.), śląskie (9,5 proc.) oraz małopolskie i mazowieckie (po 9,6 proc.).

Zgodnie z danymi GUS do urzędów pracy w kwietniu zgłosiło się 175 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 12,6 tys. mniej niż w marcu 2015 r. i o 2,5 tys. więcej niż w kwietniu 2014 r.).

Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 145,4 tys. osób, tj. 83,1 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem 83,7 proc. przed rokiem 81 proc.).

Z ewidencji bezrobotnych wykreślono z kolei 253,5 tys. osób, tj. 13,6 proc. ogółu bezrobotnych, z tego 124,5 tys. wyrejestrowanych (49,1 proc.) bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy, z tego 20,5 tys. osób podjęło prace subsydiowane.

W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu wyłączono z rejestru bezrobotnych 26,6 tys. osób, a 55,5 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy, zaś 15,5 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!