Bezrobotny jest w co czwartej rodzinie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2015,12:45 Aktualizacja: 18-05-2015,13:07
A A A

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w niemal co czwartej rodzinie - wynika z sondażu CBOS.

Jak podkreśla CBOS, wynik ten wskazuje, że w ciągu ostatniego roku odsetek rodzin bezpośrednio doświadczających bezrobocia zmniejszył się o 2 punkty procentowe (z 25 proc. w 2014 r.).

Na problem bezrobocia w swoich rodzinach (rozumianego jako brak zatrudnienia powiązany z poszukiwaniem pracy i gotowością do szybkiego jej podjęcia) najczęściej zwracają uwagę respondenci o najniższych dochodach (55 proc. wskazań).

Uwzględniając status zawodowy, można stwierdzić, że są to przede wszystkim gospodynie domowe (44 proc.) i robotnicy niewykwalifikowani (32 proc.). Nieco częściej niż inni o osobach bezrobotnych w swojej rodzinie mówią też respondenci z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (32 proc.), w wieku 45-54 lat (30 proc.) oraz mieszkający na wsi (29 proc.).

Osoby określające siebie jako bezrobotne stanowiły w marcu i kwietniu 12 proc. ogółu badanych. Dodatkowo 32 proc. dorosłych Polaków stanowią osoby, które w przeszłości pozostawały bez pracy - przez krótszy (23 proc.) lub dłuższy czas (9 proc.).

Bezrobocia do tej pory nie doświadczyła ponad połowa badanych (56 proc.). W ciągu ostatniego roku deklaracje respondentów dotyczące pozostawania bez pracy w zasadzie się nie zmieniły.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-11 marca oraz 16-22 kwietnia na próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski liczących łącznie 2089 osób.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu