Będzie nadzwyczajna pomoc KE dla sektora mleczarskiego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
28-08-2014,13:25 Aktualizacja: 26-11-2014,13:29
A A A

Komisja Europejska ogłosiła, że uruchomi dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz niektórych serów, w celu złagodzenia wpływu rosyjskich ograniczeń na import produktów mlecznych z UE.

Komisja potwierdziła także, że okres interwencji publicznej dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku zostanie wydłużony do końca roku.

- Sygnały cenowe na europejskim rynku mleczarskim pokazują, że rosyjski zakaz zaczyna uderzać w ten sektor. Niektóre państwa członkowskie tracą przychody z eksportu i muszą znaleźć nowych odbiorców - mówi unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos.

Ciolos podkreśla, że europejski sektor mleczarski "potrzebuje wsparcia i czasu na dostosowanie się". - W razie potrzeby wprowadzimy dalsze środki - zaznacza.

Nie tylko mleko

Komisarz zapewnia, że urzędnicy cały czas analizują skutki rosyjskiego embarga dla unijnych producentów i w najbliższych dniach zostanie zaprezentowana pierwsza pełna analiza wpływu rosyjskiego zakazu eksportu na najważniejsze obszary europejskiego sektora rolno-spożywczego w krótkim i średnim okresie.

- Producentów w UE chcę raz jeszcze zapewnić, że tam, gdzie wystąpi poważne ryzyko destabilizacji rynku, będę nadal stosować nowe rozwiązania dostępne w ramach WPR, które pozwalają nam działać z wyprzedzeniem i stabilizować rynek - podkreśla Dacian Ciolos.

Z jego deklaracji wynika, że KE zapewni dopłaty do prywatnego przechowywania masła i oddtłuszczonego mleka w proszku, pokrywające dzienny koszt przechowywania tych produktów w okresie 3-7 miesięcy.

W przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony projekt aktu wykonawczego, który zostanie następnie poddany formalnemu głosowaniu.

Ze względu na wysoki udział niektórych rodzajów sera w łącznej wartości unijnego eksportu do Rosji (eksport sera był wart prawie 1 mld euro w 2013 r.), KE chciałaby rozszerzyć zakres dopłat również na sery.

"Zasady realizacji dopłat do prywatnego przechowywania sera oraz przedłużenie okresu interwencji publicznej określi akt delegowany, który Komisja złoży w najbliższej przyszłości zgodnie z zasadami stosowania nadzwyczajnych środków rynkowych, wprowadzonymi ubiegłoroczną reformą wspólnej polityki rolnej" - czytamy w komunikacie KE.

Wszystko w ramach przepisów

Dopłaty do prywatnego przechowywania to środek przewidziany dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z regulacjami rynkowymi obowiązującymi w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

Polega on na tym, że KE pomaga w sfinansowaniu kosztów tymczasowego przechowywania produktów przez okres nie krótszy niż 90 dni i nie dłuższy niż 210 dni. W ramach WPR finansowana jest część łącznego kosztu takiego przechowywania (wypłacana jest stała stawka za każdą tonę oraz dzienna dopłata do każdej tony). Produkty objęte dopłatami pozostają własnością producentów, którzy sami odpowiadają za ich sprzedaż po zakończeniu przechowywania.

Unijny eksport produktów mlecznych do Rosji w ubiegłym roku wart był 2,3 mld euro. Największy udział w tej kwocie miały sery, na które przypadał 1,0 mld euro, a także przetwory spożywcze (CN 2106 90): 0,47 mld euro; masło/olej maślany: 0,14 mld euro; świeże produkty mleczne: 0,10 mld euro; wyroby gotowe (1901 90): 0,09 mld euro; odtłuszczone mleko w proszku: 0,07 mld euro; oraz serwatka w proszku: 0,03 mld euro.

W 2013 roku ser eksportowało do Rosji 25 państw członkowskich UE, jednak największymi eksporterami były Holandia, Litwa, Finlandia, Polska, Dania, Niemcy, Włochy, Francja i Łotwa.

Dzisiejsza decyzja o dopłatach dla przemysłu mleczarskiego jest kolejnym krokiem uzupełniającym wprowadzone już wcześniej nadzwyczajne środki wsparcia rynku, dotyczące brzoskwiń i nektarynek (32,7mln euro, decyzja z dnia 11 sierpnia) oraz łatwo psujących się owoców i warzyw (125 mln euro, decyzja z dnia 25 sierpnia).

Poleć
Udostępnij