Będą zwolnienia w ARiMR, KRUS i KOWR? Minister odpowiada

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-09-2020,8:10 Aktualizacja: 21-09-2020,8:14
A A A

Zapowiadane szumnie redukcje zatrudnienia w szeroko rozumianej administracji rządowej ciągle budzą emocje. Minister rolnictwa odpowiedział na pytanie, czy muszą się bać urzędnicy z instytucji rolnych.

Jedna z poselskich interpelacji dotyczyła potencjalnych zwolnień w administracji rolnej w kontekście uchwały rządowej zmierzającej do redukcji etatów w "państwówce".

Sejm, prawo, polityka, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, piątka dla zwierząt

Minister rolnictwa zawieszony w prawach członka PiS

Jan K. Ardanowski zaprzepaścił swoją karierę - mówią nam politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali za kontrowersyjną nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. - Każdy, kto chce być mądrzejszy od prezesa wcześniej czy...

Pytania objęły ministerstwo rolnictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jan Krzysztof Ardanowski w odpowiedzi stwierdza, że procentowa skala zwolnień, redukcja stanowisk oraz grupy, których miałyby dotyczyć zwolnienia, będą zależne od kształtu aktów normatywnych w tym zakresie oraz decyzji Rady Ministrów dotyczących racjonalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji publicznej.

"Decyzje w powyższej kwestii będą uzależnione od wydania przez Radę Ministrów, stosownie do przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozporządzenia zobowiązującego poszczególne urzędy do ograniczenia kosztów osobowych w administracji rządowej. Proces będzie poprzedzony gruntowną analizą, a ewentualne decyzje będą uwzględniały konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na urząd" - wskazał ogólnikowo Ardanowski.

ustawa o ochronie zwierząt, zwierzęta futerkowe, ubój rytualny, jan krzysztof ardanowski

Ardanowski ostrzega polityków PiS. Rolnicy czują się zdradzeni

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa w liście do polityków PiS ostrzega przed poważnymi konsekwencjami politycznymi przyjęcia zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Uważa, że trwale zrazi do partii elektorat wiejski. Zdaniem portalu...

Jak dodał, niezależnie od powyższego, zmiany w zatrudnieniu w ministerstwie wynikają z bieżących procesów kadrowych, związanych m.in. ze stałą analizą realizowanych zadań i naturalnej wymiany kadr oraz reorganizacji, która miała miejsce w pierwszym kwartale 2020 r.

"Odnośnie do przekazania informacji z podmiotów i jednostek podległych, uprzejmie wyjaśniam, że minister rolnictwa i rozwoju wsi nie jest organem właściwym w sprawach pracowniczych w podmiotach i jednostkach podległych ministrowi. Pragnę podkreślić, że jako minister rolnictwa i rozwoju wsi sprawuję kontrolę i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie sposobu realizacji ustawowych zadań podmiotów i jednostek podległych MRiRW. Natomiast czynności z zakresu prawa pracy należą do wyłącznych kompetencji kierowników jednostek i podmiotów" - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement