Będą zmiany w PROW 2014-2020. Rada Ministrów przyjęła projekt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (ala)| redakcja@agropolska.pl
20-07-2019,10:45 Aktualizacja: 20-07-2019,11:43
A A A
Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - poinformował w piątkowym komunikacie resort rolnictwa. Proponowane rozwiązania w większym stopniu dostosowują wsparcie do potrzeb rolników. 
 
Chodzi m.in. o pomoc finansową na utrzymywanie dobrostanu zwierząt. Będzie to nowe działanie, które ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z lepszymi warunkami utrzymywania zwierząt.
 
Jak wskazuje ministerstwo rolnictwa, "poprawa jakości życia zwierząt i ich zdrowia wpłynie korzystnie na wyniki produkcji i jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt, a tym samym na zdrowie ludzi". Na realizację tego działania przeznaczono 50 mln euro. Planuje się, że działanie "Dobrostan zwierząt" w ramach PROW 2014-2020 zostanie uruchomione już w 2020 roku.
 
nabory wniosków, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020, rozwój obszarów wiejskich

Resort zaktualizował harmonogram naborów wniosków w ramach PROW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych tegorocznych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020. W planie zatwierdzonym przez Jana Krzysztofa...
Planowane są zmiany we „Wsparciu dla szkolenia doradców”, polegają ona na zmniejszeniu wymogów związanych z dokumentowaniem doświadczenia w przeprowadzaniu studiów podyplomowych. Resort rolnictwa ocenia, że taka modyfikacja zwiększy konkurencyjność i ułatwi dostęp do ubiegania się o pomoc w organizowaniu studiów podyplomowych dla doradców. 
 
Będą także ułatwienia w przyznawaniu pomocy rolnikom na budowę ogrodzenia służącego bioasekuracji w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc będzie mogła być przyznawana w formie ryczałtu. „Zmiany dotyczą instrumentu wsparcia „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Umożliwiają one urealnienie przyjętych standardowych stawek jednostkowych. Dzięki temu będzie możliwe zapobieganie sytuacji, w której wsparcie rolnika odbiegałoby od obowiązujących cen rynkowych” - dodaje ministerstwo rolnictwa w komunikacie. 
 
Na współpracę lokalnych grup działania (LGD), proponuje się podwojenie limitu (z 5 do 10 proc.), do którego poszczególne grupy mogą korzystać z pomocy na realizację projektów współpracy. Wyższy limit może się przyczynić do pełniejszego wykorzystania środków przewidzianych na to poddziałanie.
 
Propozycje zmian dotyczą także przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami PROW, m.in. w celu zapewnienia środków na realizację działania „Dobrostan zwierząt”, a także w celu dostosowania wielkości budżetów poszczególnych instrumentów do aktualnego stanu wdrażania programu. Dzięki przesunięciu środków ma nastąpić lepsze dopasowanie budżetów poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez wnioskodawców. 
 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement