3,6 tys. zł miesięcznie. Zarabiasz tyle z rodzinnego gospodarstwa?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-07-2020,12:30 Aktualizacja: 08-07-2020,12:35
A A A

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem i wynosił 43 tys. 745 złotych - czytamy w przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny dokumencie "Rolnictwo w 2019 r."

Według autorów, wyniki finansowe gospodarstw rolnych uzależnione są przede wszystkim od efektywności i kierunku produkcji, płatności bezpośrednich oraz dodatkowego wsparcia na wybranych rynkach w określonych szczególnych warunkach.

gospodarstwa rodzinne, andrzej duda, jan krzysztof ardanowski, ustrój rolny w polsce

Gospodarstwa rodzinne to podstawa. Przepisy trzeba doprecyzować

- Trzeba doprecyzować przepisy dotyczące rodzinnych gospodarstw rolnych - przekonuje Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Szef resortu nawiązał w ten sposób do zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który informował wcześniej,...

A na koniunkturę w rolnictwie wpływały czynniki produkcyjne, ekonomiczne, sytuacja na zagranicznych rynkach, czy też zmiany popytu na wybrane artykuły rolno-spożywcze, związane ze zmianami nawyków żywieniowych.

"W 2019 r. dochód przedsiębiorcy rolnego wyliczony na podstawie rachunków ekonomicznych rolnictwa (RER) był wyższy niż w roku poprzednim o 8,4 proc. i wyniósł 44 tys. 217 złotych. Uwarunkowania rynkowe produkcji rolniczej wyraźnie poprawiły się w porównaniu z rokiem poprzednim" - zaznacza GUS.

Jak szacuje, przy znacznie wyższym wzroście cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne (o 15,1 proc.) od wzrostu przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele konsumpcyjne i inwestycyjne (o 3,2 proc.), wskaźnik relacji cen - "nożyce cen" - był znacznie korzystniejszy dla producentów rolnych niż rok wcześniej i wynosił 111,6 wobec 94,4 w 2018 roku.

"W generowaniu bieżącego wyniku finansowego gospodarstw rolnych jak zwykle miały udział płatności bezpośrednie oraz dodatkowe wsparcie w szczególnych warunkach, występujących na niektórych rynkach" - podkreśla GUS.

ubóstwo skrajne, bieda na wsi, gospodarstwa domowe rolników, gus

Skrajne ubóstwo wśród rolników. Dane są szokujące

Rodziny utrzymujące się de facto z zasiłków oraz rolnicy - to ich gospodarstwa domowe były w 2019 r. szczególnie narażone na skrajne ubóstwo. Tak wynika z wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. W dokumencie...

Uzależnione przede wszystkim od efektywności kierunku produkcji wyniki ekonomiczne gospodarstw były zróżnicowane.

Według danych szacunkowych z FADN (system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych), opracowanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,6 proc. i wynosił w 2019 r. 43 tys. 745 złotych.

W przeliczeniu na miesiąc to ponad 3 tys. 600 zł.

W 2019 r. w Polsce 1,4 mln gospodarstw rolnych użytkowało 14,6 mln użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej i utrzymywało 9961 tys. sztuk dużych zwierząt gospodarskich.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement