100 procent upraw do obowiązkowego ubezpieczenia. I wysokie kary

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-07-2020,10:00 Aktualizacja: 21-07-2020,13:42
A A A

Wstępny projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, trafił do konsultacji.

Z projektu, który udostępniła Małopolska Izba Rolnicza wynika, że nowelizacja ma na celu wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia przez producentów rolnych 100 proc. upraw, które zostały zgłoszone we wniosku o dopłaty bezpośrednie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne.

ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia zwierząt gospodarczych, kowr

Dziesiątki milionów na ubezpieczenia upraw i zwierząt

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił mechanizm dopłat do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych. Realizacja programu odbywać się będzie na warunkach określonych w...

"Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, przy zachowaniu 65-procentowych  dopłat do składek ubezpieczenia zapewni producentom rolnym odszkodowania wypłacane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku strat spowodowanych wystąpieniem ubezpieczonych ryzyk" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W dokumencie zapewniono, że zostanie zachowana zasada realizacji dopłat do składek ubezpieczenia, gdy nie przekraczają odpowiednio: 9 proc. sumy ubezpieczenia upraw prowadzonych na użytkach rolnych klas I-IVb, 12 proc. sumy ubezpieczenia upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI.

W przypadku, gdy stawki taryfowe przekroczą powyższe progi dopłaty będą stosowane do powyższych wysokości, a pozostałe należności będą płacone przez rolnika

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały w wysokości 65 proc. składki w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od padnięcia zwierząt, krir, ministerstwo rolnictwa

Ubezpieczenie od padnięcia zwierząt? Resort odpowiada izbom

Padnięcie zwierzęcia hodowlanego to dla rolnika duża szkoda, a strata większej liczby sztuk może pogrzebać każde niemal gospodarstwo. Szansą na poprawę tej sytuacji mogłyby być dotowane z budżetu państwa ubezpieczenia od takiego ryzyka. O...

"Obecnie umowy ubezpieczenia zawierane przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń w większości przypadków obejmują pojedyncze rodzaje ryzyka, a zatem nie obejmują ryzyka występującego w ostatnich latach najczęściej, a powodującego znaczne straty w produkcji, tj. ryzyka suszy. Zatem wprowadzenie obowiązku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia od wszystkich wymienionych w ustawie rodzajów ryzyka, w tym suszy, ma na celu umożliwienie zawarcia umowy ubezpieczenia za przystępną cenę" - przekonują autorzy projektu.

Zwracają też uwagę, że od początku funkcjonowania systemu ubezpieczeń, czyli od 1 stycznia 2006 roku, mimo że zakładano objęcie ochroną ubezpieczeniową co najmniej 7 mln ha upraw, faktycznie powierzchnia ta była znacznie niższa - w roku: 2006 - 311 tys. 740 ha, 2007 - 575 tys. 29 ha, 2008 - 1 mln 832 tys. 36 ha, 2009 - 2 mln 808 tys. 104 ha, 2010 - 2 mln 845 tys. 777 ha, w 2019 - 3 mln 940 tys. 471,99 ha.

Co istotne, projekt przewiduje pięciokrotne podwyższenie kary za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia. Według urzędników, ma to na celu wzmocnienie motywacji do realizacji tego obowiązku.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu