Dyrektywa biopaliwowa musi poczekać

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: FAMMU/FAPA, (em) | redakcja@agrpolska.pl
07-06-2016,13:00 Aktualizacja: 07-06-2016,14:07
A A A

Dyrektywa Biopaliwowa z 2008 roku wymaga, aby państwo członkowskie osiągnęło 10-proc. cel użycia biopaliw (w tym biopaliwa i inne źródła jak np. zielona energia) w transporcie.

Na seminarium zorganizowanym w Parlamencie Europejskim ujawniono, że ten cel użycia ma być zaniechany po 2020 roku. Komisja Europejska zaprezentuje zmiany w Dyrektywie Biopaliwowej do końca 2016 roku, kładąc nacisk na rozwój w UE energii z wiatru lub solarnej - informuje FAMMU/FAPA.

Podrzędny cel użycia biopaliw w transporcie (7 proc. dla biopaliw z surowców rolniczych) nie ma być kontynuowany. Użycie surowców rolniczych było w centrum krytyki w odniesieniu do wpływu ich na środowisko, w tym wylesienie oraz wpływ na niedobory żywności.

Według Zielonych, użycie biodiesla przyczyni się do 4 proc. wzrostu emisji CO2, co jest równoważne wpływowi 12 mln samochodów na drogach w 2020 roku. Grupa wzywa unijnych decydentów do zakończenia używania surowców rolnych w planach polityki na lata 2020-30.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu