Zbiory zbóż w Polsce będą wyższe niż przed rokiem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-09-2016,15:10 Aktualizacja: 28-09-2016,15:25
A A A

Tegoroczne zbiory zbóż w Polsce oszacowano na 29,9 mln ton, czyli o 1,9 mln ton (o 7 proc.) więcej niż w ubiegłym roku - podał GUS w informacji dotyczącej produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,8 mln ton, czyli o 1,1 mln ton (o 5 proc.) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Według rzeczoznawców jakość ziarna zbóż ze zbiorów jest gorsza niż w u.br. i ziarno często wymagało dosuszenia.

euronext w paryżu, cbot w chicago, notowania pszenicy, notowania kukurydzy

Zboża nadal tanieją na giełdach

W minionym tygodniu spadały notowania zbóż na giełdach Euronext w Paryżu i CBoT w Chicago. To przede wszystkim efekt zniesienia ceł przez Rosję w eksporcie pszenicy i oczekiwanych imponujących zbiorów kukurydzy w USA.   Pszenica...

Na słabszą jakość ziarna zbóż miały wpływ opady deszczu podczas żniw, które wydłużyły zbiory, spowodowały porastanie ziarna (szczególnie pszenżyta) i zwiększały jego wilgotność. Ziarno z tegorocznych zbiorów miało na ogół gorsze parametry biochemiczne.

GUS szacuje, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2016 r. wyniosła około 7,7 mln ha, w tym zasiewów pszenicy oceniono na ok. 2,3 mln ha, żyta na ponad 0,9 mln ha, jęczmienia ok. 1 mln ha, a pszenżyta na ok. 1,3 mln ha. Zboża ozime zebrano z 58 proc. powierzchni uprawy, w porównaniu z 2015 r. udział zbóż ozimych zmniejszył się o 7,8 proc.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych, według szacunku przedwynikowego w 2016 r., wyniosły: pszenica 47,4 dt/ha (100 kg z ha), żyto 29 dt/ha, jęczmień 42,7 dt/ha, pszenżyto 36,7 dt/ha.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 32,3 dt/ha, czyli o 2,7 dt/ha (o 9 proc.) więcej od plonów ubiegłorocznych. Zbiory zbóż ozimych wyszacowano na 16,3 mln ton, a ozimych na ok. 9,6 mln ton.
siew pszenicy ozimej, siewnik, pole

Zboża wymagają płytkiego siewu

Część rolników wysiewa zboża zbyt głęboko, tylko że to nie pomaga w kiełkowaniu i wschodach, a raczej utrudnia. Nawet na glebach lekkich i bardzo lekkich głębokość siewu nie powinna być większa niż 3-4 cm, a na średnich i ciężkich 2-3 cm....

Duże straty zimowe na uprawach rzepaku w wyniku styczniowych mrozów spowodowały konieczność zaorania wielu plantacji. Łącznie na obszarze kraju do zaorania zakwalifikowano ok. 16 proc. (w 2015 r. - ok. 0,3 proc.) powierzchni zasianej jesienią, a stan plantacji rzepaku ozimego, który pozostawiono pod tegoroczne zbiory, oceniano gorzej niż przed rokiem.

Według wstępnych wyników, GUS ocenia, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 13 proc. i wyniosła ponad 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na ok. 2,2 mln ton, czyli o około 22 proc. mniej od ubiegłorocznych.

Z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe stan plantacji ziemniaków jest zróżnicowany regionalnie. GUS szacuje, że w tym roku powierzchnia ich uprawy nieznacznie wzrosła, głównie z powodu zwiększonego zapotrzebowania surowcowego przemysłu skrobiowego oraz korzystnej koniunktury na rynku ziemniaków jadalnych w ubiegłym sezonie (wysokie ceny za ziemniaki jadalne).

Szacuje się, że powierzchnia uprawy ziemniaków wyniosła ponad 0,3 mln ha, a plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 259 dt/ha i będą większe od ubiegłorocznych o ok. 49 dt/ha, czyli o 23 proc. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 8,3 mln ton (+31 proc. r/r).  

W ocenie GUS, powierzchnia uprawy buraków cukrowych w tym roku będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 12 proc. i wyniesie około 0,2 mln ha. Warunki pogodowe sprzyjały tej uprawie. Wysokość plonów buraków cukrowych oszacowano wyżej od ubiegłorocznych o ok. 24 proc.- na poziomie 646 dt/ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13 mln ton, czyli o 39 proc. więcej od uzyskanych w 2015 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej