Zboża wymagają płytkiego siewu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
21-09-2016,5:00 Aktualizacja: 20-09-2016,15:36
A A A

Część rolników wysiewa zboża zbyt głęboko, tylko że to nie pomaga w kiełkowaniu i wschodach, a raczej utrudnia.

Nawet na glebach lekkich i bardzo lekkich głębokość siewu nie powinna być większa niż 3-4 cm, a na średnich i ciężkich 2-3 cm.

Żyto i jęczmień wykształcają węzeł krzewienia bliżej powierzchni gleby, często na drugim węźle, a pszenżyto i pszenica głębiej, zwykle na pierwszym węźle.  

Zbyt głębokie umieszczenie ziarna (na 5 i więcej cm) podczas siewu skutkuje wytwarzaniem wydłużonego międzywęźla korzeniowego. Roślina tworzy również dwa węzły krzewienia. Rozwój siewki zostaje opóźniony nawet o kilkanaście dni w stosunku do siewu wykonanego na optymalną głębokość. System korzeniowy jest gorzej wykształcony.

zaprawione ziarno pszenicy

Po co tak dużo wysiewać?

Część rolników, chyba z przyzwyczajenia, stosuje niczym nieuzasadnioną zbyt dużą normę wysiewu zbóż. Po co? Wydaje im się, że jak wysieją więcej, to będzie lepiej, bo część na pewno wzejdzie, a to że generuje to dodatkowe koszty, to...

Następuje także osłabienie krzewienia produkcyjnego, a to przekłada się na plon ziarna. Plon ziarna zależy bowiem przede wszystkim od liczby źdźbeł produkcyjnych, czyli zakończonych kłosami.

Zbyt głęboki siew najczęściej jest spowodowany najczęściej niewłaściwym przedsiewnym przygotowaniem roli. Górna warstwa powinna być spulchniona, aby ziarno miało zapewnioną wymianę gazową, a poniżej głębokości siewu gleba powinna być zagęszczona, co gwarantuje podsiąkanie wody. Problem ten nasila się na glebach o dużej zmienności glebowej, na których trudno jest utrzymać optymalna głębokość uprawy roli.    

Również siew zbyt płytki jest niekorzystny, bo znacznie pogorszone jest podsiąkanie wody do ziarniaków, a przez to wschody są opóźnione i wydłużone.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu