Sprzedajemy dużo więcej pszenicy niż przed rokiem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PKO Bank Polski, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2017,11:10 Aktualizacja: 18-01-2017,11:50
A A A

Utrzymuje się wysoka dynamika eksportu pszenicy z Polski w sezonie 2016/17. Z danych Ministerstwa Finansów (za resortem rolnictwa) wynika, że od lipca do października 2016 r. z naszego kraju wysłano 1,59 mln ton ziarna. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Według analityków PKO Banku Polskiego jest to efekt coraz większego popytu w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Najważniejszym partnerem Polski w handlu pszenicą w omawianym czasie była Arabia Saudyjska, gdzie trafiło 519 tys. ton tego zboża, czyli aż 8,2-krotnie więcej niż w tym samym czasie w 2015 r.

Na giełdach bez większych wahań cen

W minionym tygodniu notowania pszenicy i kukurydzy na paryskiej giełdzie Euronext nadal były w miarę stabilne. Ceny spadły nieznacznie - w przypadku kukurydzy w kontrakcie marcowym o 1,2 proc. do 167,5 euro za tonę, a pszenicy o 0,1 proc. do 169,8...

Dodatkowo mniejszy eksport z Francji wynikający z wyjątkowo niskich zbiorów stworzył możliwości zwiększenia wysyłek naszym eksporterom na niektórych rynkach. Wzrostowi wywozu z Polski sprzyjały również relatywnie niskie ceny pszenicy (-5 proc. r/r), które są wynikiem uwarunkowań podażowych na rynkach światowych, a także sytuacja na rynkach walutowych. Odbija się to jednak na wartości sprzedaży zagranicznej, która w pierwszych czterech miesiącach sezonu 2016/17 wzrosła o 89 proc., czyli znacznie mniej niż wolumen.

Utrzymanie się tak wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży pszenicy w kolejnych miesiącach sezonu 2016/17 jest mało prawdopodobne, zwłaszcza w kontekście prognozowanych rekordowo wysokich zbiorów na świecie i spadku produkcji w Polsce.

W bieżącym roku handlowym eksperci spodziewają się ponadto spadku eksportu pszenicy z UE. Według prognoz Komisji Europejskiej z grudnia 2016 r. wyniesie on 24 mln ton, czyli o blisko 27 proc. mniej niż przed rokiem.

Popyt na rynkach pozaunijnych może być zaspokajany zatem większymi zakupami w Rosji oraz USA, w przypadku których Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje wzrost wysyłek w bieżącym sezonie odpowiednio o 18 i 26 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej