Owoce nie mogą czekać na granicach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-03-2020,14:15 Aktualizacja: 26-03-2020,14:20
A A A

Kontrole graniczne są spowolnione, a powinny trwać nie dłużej niż 15 minut. Może to mieć negatywny wpływ na jakość importowanych owoców - ostrzega Unia Owocowa (UO).

Zdaniem ekspertów procedury na przejściach granicznych i w "zielonym korytarzu", należy zminimalizować do tego, co jest absolutnie konieczne. "Kontrole powinny być przeprowadzane bez opuszczania pojazdu przez kierowców. Komisja Europejska zaleca, aby każde z państw podjęło działania w celu zapewnienia i utrzymania swobodnego przepływu towarów" - zaznaczyła UO.

Unia Owocowa, EFPA, owoce i warzywa, koronawirus

Owoce i warzywa są bezpieczne, ale epidemia wpływa na dostawy

Epidemia koronawirusa nie wpływa na bezpieczeństwo spożywania owoców i warzyw, ale wirus powoduje zakłócenia w ich dostawach - poinformowała Unia Owocowa za European Fresh Produce Association, stowarzyszeniem skupiającym...

UE ustanowiła tzw. zielone korytarze do m.in. przewozu żywności. Trzy z nich przebiegają przez Polskę. Jeden prowadzi z Holandii i Belgii przez Niemcy i przejście graniczne we Frankfurcie nad Odrą aż do Poznania i Warszawy, a następnie do państw bałtyckich i Finlandii lub na Białoruś. Dwa pozostałe łączą Bałtyk i południową część Europy. Częścią tych szlaków jest Świnoujście i Gdynia.

Unia Owocowa wskazuje jednocześnie na wiele wyzwań logistycznych, które mogą pojawić się podczas dalszego rozwoju epidemii, m.in. dostępność kontenerów, ograniczanie lotów i frachtów lotniczych przez wiele krajów w ramach UE oraz w państwach trzecich, które mogą wpływać na import i eksport szybko psujących się owoców i warzyw w Polsce.

Zbyt mała ilość ciężarówek (m.in. z powodu kontroli granicznych) w całej Europie zaczyna również wpływać na operacje portowe, podczas rozładunku statków wiele towarów jest teraz przechowywanych w portach (ma to wpływ np. na import bananów, którego szczyt przypada zwykle przed Wielkanocą).

- Sytuacja cały czas ulega zmianie, jeśli zaobserwujemy w Polsce niedobór ciężarek, operatorzy międzynarodowi będą czekać na podniesienie cen przez firmy transportowe i przedłużający się czas tranzytu. Jednym z rozwiązań poprawiających sytuację mogą być wspólne dla całej UE wytyczne, dotyczące kontroli granic na rynku - podkreślił Arkadiusz Gaik, prezes UO.

inspekcja handlowa, kontrola warzyw i owoców, kraj pochodzenia towaru

Inspekcja Handlowa kwestionuje partie warzyw i owoców

10 proc. spośród 1256 partii warzyw i owoców w supermarketach skontrolowanych przez Inspekcję Handlową została zakwestionowana - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Chodzi o brak informacji o kraju pochodzenia lub...

Unia Owocowa poinformowała, że stowarzyszenia producentów owoców i warzyw z różnych krajów pracują obecnie nad planem działania obejmującym kluczowe kwestie dla obrotu na rynku owoców i warzyw w UE.

Do priorytetów zaliczono m.in.: ochronę i dostępność pracowników sezonowych do zbiorów i pakowania owoców oraz mobilność kierowców ciężarówek między państwami członkowskimi oraz ich czas pracy.

Istotne będzie także wdrażanie wytycznych Unii Europejskiej przez państwa członkowskie w sprawie rozwiązania problemów tranzytowych i logistycznych zapobiegających ryzyku zakłócenia łańcucha dostaw, zachowujące integralność jednolitego rynku i zapewniające dobre funkcjonowanie zielonych i szybkich pasów na granicach między państwami członkowskimi.

Organizacje owocowo-warzywne postulują o przedłużenie ważności międzynarodowych certyfikatów, takich jak IFS International Food Standard (Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności) oraz BRC Global Standard Food (Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj