Mięso numerem 1. Coraz więcej zarabiamy na eksporcie żywności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-09-2021,9:50 Aktualizacja: 16-09-2021,9:53
A A A

20,5 mld euro wyniosła wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski od stycznia do lipca. Wywóz wzrósł o 5,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Głównym towarem eksportowym było mięso - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Wzrost wywozu w tym czasie był wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym wprowadzonych z powodów pandemicznych oraz znacznej dywersyfikacji kierunków eksportu (194 kraje), co pozwalało na niwelowanie spadku wartości eksportu do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej z UE.

marnowanie żywności, Federacja Polskich Banków Żywności, Michał Siwek, projekt PROM

Żywność w Polsce najczęściej marnują konsumenci

Za ok. 60 proc. marnowanej w Polsce żywności odpowiadają konsumenci, pozostała część ulega zniszczeniu w procesie produkcji, przetwórstwa i dystrybucji - poinformował Bank PNP Paribas, powołując się na wyniki badania projektu PROM. Projekt...

"Na dobre wyniki w handlu wpłynęła rosnąca aktywność gospodarcza polskich przedsiębiorców i dobre przygotowanie krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymujący się popyt na nasze produkty na rynku międzynarodowym. Przyczyniło się do tego także gospodarcze odbicie, szczególnie w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski" - wylicza resort.

Zwiększeniu wywozu sprzyjał również korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro wspierający konkurencyjność cenową rodzimych produktów rolno-spożywczych.

Import towarów rolno-spożywczych osiągnął 13,7 mld euro i był o 3,9 proc. wyższy niż przed rokiem. Od stycznia do lipca, w porównaniu do roku ubiegłego, eksport tych towarów rósł szybciej od importu, co skutkowało 8,1 proc. wzrostem dodatniego salda wymiany handlowej, które wyniosło 6,8 mld euro.

Ponad 70 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 14,7 mld euro (+6,6 proc. r/r).

znakowanie żywności, IGI Food Consulting, Joanna Olszak, Federacja Konsumentów

Znakowanie żywności mogą czekać wielkie zmiany

W UE trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku oznaczania wartości odżywczych produktu z przodu opakowania. Komisja rozważa różne scenariusze, które kategorie wyrobów miałyby zostać objęte tym obowiązkiem i jak miałoby wyglądać...

Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–lipiec wyniósł 5 mld euro i był o 4 proc. większy niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Francja i Niderlandy (po 1,2 mld euro, wzrost odpowiednio o 13 proc. i 8 proc.), Włochy (1,1 mld euro, +13 proc.) oraz Czechy (0,9 mld euro, +1 proc.). Łącznie wywóz na rynki wymienionych krajów wygenerował 9,4 mld euro, czyli 64 proc. wartości eksportu do UE-27.

Do krajów pozaunijnych wysłano żywność o wartości 5,8 mld euro (+1,8 proc.) - najwięcej do Wielkiej Brytanii (1,6 mld euro), na Ukrainę, do Rosji i Arabii Saudyjskiej (po 0,4 mld euro) i USA oraz Algierii (po 0,3 mld euro).

W strukturze towarowej wysyłek produktów rolno-spożywczych dominowało mięso i jego przetwory. Przychody z tego tytułu w omawianym czasie były o 4 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,8 mld euro, stanowiąc 19 proc. wartości całego eksportu żywności.

Największy udział w wartości eksportu miały: mięso drobiowe (37 proc. - 1,4 mld euro), przetwory mięsne (25 proc. - 1 mld euro), mięso wołowe (23 proc. - 0,9 mld euro) i mięso wieprzowe (12 proc. - 0,5 mld euro). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił odpowiednio 2 proc. i 1 proc. udziału w przychodach z eksportu produktów mięsnych z Polski.

Drugą pod względem wartości pozycję z 13-proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., zwiększyła się o 9,5 proc., do 2,6 mld euro.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt