Dobre zbiory zbóż i pozostałych płodów rolnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-12-2020,10:40 Aktualizacja: 31-12-2020,10:45
A A A

Tegoroczne zbiory zbóż okazały się rekordowe i wyniosły 33,5 mln ton - o 16 proc. więcej w stosunku do ub.r. - poinformował Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR. Rok był trudny dla rolnictwa ze względu na ograniczenia wprowadzane z powodu pandemii koronawirusa.

Mijający rok z uwagi na wiosenne przymrozki oraz niedobory wilgoci w glebie zapowiadał się niekorzystnie dla krajowej produkcji roślinnej.

ceny i eksport pszenicy, handel ziarnem, Izba Zbożowo-Paszowa

Pszenica coraz droższa na giełdach

Pod koniec grudnia wzrosły notowania pszenicy na światowych giełdach. Wyznaczają one ceny ziarna na rynku. W Polsce eksportowa stawka jest wysoka i wynosi 915-925 zł za tonę. W ub.r. proponowano ok. 750 zł. Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, w...

Poprawa pogody pod koniec wiosny oraz w okresie letnim spowodowała, że potrzeby wodne upraw zostały w pełni zaspokojone, co pozytywnie wpłynęło na zbiory.

- Opady deszczu, które miały miejsce w czerwcu i w pierwszej połowie lipca 2020 r. skutkowały znaczącym wzrostem zbiorów we wszystkich segmentach rynku rolnego i ogrodniczego. Uzyskiwane plony w zależności od uprawy kształtowały się na poziomach wyższych w porównaniu z rokiem 2019 - zaznaczył dyrektor KOWR.

Strategiczne z punkty widzenia gospodarczego zbiory zbóż okazały się rekordowe i wyniosły 33,5 mln ton - o 16 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego, mimo że rozwój roślin w wiosennym okresie wegetacji na to nie wskazywał. Dobre okazały się też zbiory kukurydzy - 4,3 mln ton (wzrost o 16 proc. w stosunku do roku 2019).

Rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie wzbudzało niepewność co do długoterminowych konsekwencji dla globalnego rynku zbożowego. Skutkowało to rosnącym popytem na zboże (zwłaszcza na pszenicę) na rynkach zagranicznych, co przyczyniło się do wzrostu eksportu ziarna z Polski.

przetwórstwo spożywcze, produkty mleczarskie, owoce i warzywa, mięso, pandemia koronawirusa

Przychody firm przetwórstwa spożywczego idą w górę

W trzecim kwartale nastąpiła poprawa wyników finansowych w przemyśle przetwórczym. W najlepszej kondycji pozostaje branża mleczarska, a w najtrudniejszej sektor drobiarski - informują analitycy PKO BP. Przychody firm...

W efekcie krajowy wywóz w okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. osiągnął rekordowy poziom 6,9 mln ton.

Dobre były także zbiory owoców z drzew (+9 proc. r/r.) i krzewów owocowych i plantacji jagodowych (+10 proc.) Mniejszy, 4 proc. wzrost zbiorów odnotowano w przypadku warzyw gruntowych.

- W mijającym roku warunki pogodowe mniej sprzyjały uprawom warzyw wczesnych i średniowczesnych, były natomiast korzystne dla wegetacji odmian późnych - wyjaśnił Wroński.

Bardzo dobre zbiory odnotowano w uprawach roślin okopowych. Sprzyjające uprawie ziemniaków warunki pogodowe w okresie letnim skutkowały dobrym plonowaniem, co przełożyło się na 40 proc. wzrost tegorocznych zbiorów.

W przypadku buraków cukrowych zbiory oszacowano na poziomie o 5 proc. wyższym od ubiegłorocznych, ale nadmierne uwilgotnienie gleby pod koniec wegetacji spowodowało, że pomimo zwiększonej masy korzeni redukcji uległa zawartości cukru, co ma ujemny wpływ na ceny surowca uzyskiwane przez plantatorów.

- Dużo więcej problemów mieli natomiast w tym roku producenci mięsa, głównie wieprzowiny i drobiu ze względu na choroby: afrykańskiego pomoru świń i grypę ptaków - podkreślił na koniec Marcin Wroński.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie