Firmy energetyczne przeciw limitom CO2 dla rynku mocy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-05-2017,15:10 Aktualizacja: 09-05-2017,15:26
A A A

Firmy energetyczne z Europy Środkowej wezwały do odejścia od propozycji nakładania limitów emisji CO2 wobec elektrowni, które miałyby działać w ramach rynków mocy. Wskazują, że to promowane przez KE rozwiązanie łamie zasadę neutralności technologicznej.

We wspólnym stanowisku przygotowanym przez Central Europe Energy Partners (CEEP) przedsiębiorstwa z sektora energetycznego z naszego regionu Europy skrytykowały część rozwiązań z ubiegłorocznego pakietu Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków. Jego kluczowa część to propozycja przyszłego kształtu unijnego rynku energii elektrycznej.

emisja co2, europarlament, klimat, polityka klimatyczna, system handlu emisjami

Polska czuje się oszukana. UE uzgodniła stanowisko w sprawie emisji CO2

Ministrowie środowiska państw UE przyjęli wspólne stanowisko w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (EU-ETS). Polska w grupie dziewięciu krajów sprzeciwiła się, ale nie udało się zablokować prac. - Mamy wątpliwości,...

Organizacja wypowiedziała się przeciwko wykluczającemu węgiel z rynku mocy limitowi emisji CO2 dla elektrowni mających działać w ramach tego rynku. Komisja zaproponowała, by wynosił on 550 g na kWh, co zostało mocno skrytykowane przez polskie władze, oznacza to bowiem mocne ograniczenie inwestycji w instalacje produkujące energię elektryczną z węgla.

"CEEP wzywa do zlikwidowania kryteriów wydajności emisji gazów cieplarnianych z elektrowni wchodzących do rynków mocy, które wprowadzono bez przeprowadzenia odpowiedniej oceny wpływu. To rozwiązanie łamie zasadę neutralności technologicznej, wspierając rozwój elektrowni opalanych gazem, co mogłyby zwiększyć zależność energetyczną Europy od importowanych surowców" - czytamy w dokumencie.

Rynek mocy ma zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej, m.in. dzięki dopłatom czy gwarancjom ze strony państwa. KE chce, by wszelkie nowe elektrownie, które miałyby korzystać ze wsparcia, spełniały wyśrubowane normy środowiskowe.

Proponowany limit emisji CO2 na jedną kilowatogodzinę (kWh) wynosi 550 g, co na obecnym poziomie rozwoju techniki wyklucza elektrownie węglowe.

ministerstwo środowiska, Jan Szyszko, Komisja Europejska, ograniczenie przez Polskę emisji gazów cieplarnianych

Szyszko: szkodliwe propozycje KE ws. redukcji CO2 w rolnictwie

Proponowane przez Komisję Europejską ograniczenie przez Polskę o 7 proc. emisji gazów cieplarnianych w budownictwie, rolnictwie i transporcie jest niesprawiedliwe i szkodliwe dla naszego kraju, leży natomiast w interesie niektórych...

- Niestety, pakiet "Czysta energia" zawiera wiele przepisów, które naruszają zasadę neutralności technologicznej, co uniemożliwia podmiotom rynkowym możliwość wyboru rozwiązań i technologii, które mają największy sens ekonomiczny - oświadczył Maciej Jakubiak, dyrektor wykonawczy CEEP.

Organizacja pozytywnie oceniła za to prorynkowe podejście dotyczące odnawialnych źródeł energii, które m.in. znosi pierwszeństwo dostępu do sieci energii elektrycznej wytwarzanej z OZE dla nowych instalacji. CEEP kwestionuje przepisy, które - jak podkreśla - mają na celu wykluczenie biomasy jako odnawialnego źródła energii.

Firmy wyrażają też zaniepokojenie wprowadzeniem planowanych trajektorii rozwoju OZE i powiązanych z nią możliwością wprowadzania kar przez Komisję Europejską w ramach proponowanej platformy finansowej.

Prace nad propozycjami zawartymi w pakiecie Czysta Energia są na początkowej fazie. Pierwsze dyskusje na ten temat wśród państw członkowskich pokazały, że do propozycji KE jest wiele uwag i zastrzeżeń. Dla Polski największy problem wiąże się z proponowanym wprowadzeniem limitu emisji CO2 dla wspieranych z publicznych pieniędzy wytwórców energii elektrycznej, którzy mieliby działać w ramach rynku mocy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama