6 mld zł za energię z instalacji do 1 MW. Są już założenia aukcji na 2016 rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska I perkowska@apra.pl
27-04-2015,14:30 Aktualizacja: 27-04-2015,14:51
A A A

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ilości i wartości energii z instalacji OZE o mocy nie większej niż 1 MW, która powinna zostać sprzedana na aukcjach w 2016 roku. Zgodnie z dokumentem będzie to 12,6 mln MW o wartości blisko 6 mld zł.

Projekt MG, podobnie jak propozycja rozporządzenia RM w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii do sprzedaży w przyszłorocznych aukcjach, pojawił się niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dotyczy wyłącznie instalacji o mocy do 1 MW.

W projekcie wskazano, że ilość energii, która powinna zostać sprzedana na aukcjach w 2016 r., wyniesie 12 612 488 MWh, a jej wartość 5 927 933 456 zł.

Przy wyliczaniu wartości energii przyjęto, że jej średnia cena równać się będzie 470,01 zł/MWh. Resort gospodarki założył także, że roczny wolumen, wynikający z aukcji rozstrzygniętych w 2016 r., powinien wynosić 25 proc. wartości wskazanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 4000 MWh/MW/rok, czyli 840 833 MWh.

Jak twierdzą autorzy projektu, powodem jest niewielki udział instalacji o mocy poniżej 1 MW w rynku, spowodowany dotychczasowym systemem wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, który „nie był na tyle atrakcyjny”, by rozwinęły się one w większym stopniu. Dlatego ustalenie wyższego limitu energii na 2016 r. skutkowałoby niewykorzystaniem w całości wskazanej ilości. Nie wykluczyli jednak, że wzrośnie on w kolejnych latach w przypadku dużego zainteresowania inwestycjami w tego typu instalacje.

Rozporządzenie ma wejść w życie już 15 czerwca tego roku, co – według autorów projektu – wynika z ustawy o odnawialnych źródłach energii i jest korzystne dla firm. „Szybkie wejście w życie projektowanej regulacji ma na celu wskazanie przedsiębiorcom, z odpowiednim wyprzedzeniem, jaki wolumen energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, może być zakupiony w drodze aukcji w 2016 r., co pozwoli na lepsze planowanie przyszłych inwestycji” – przekonują urzędnicy resortu gospodarki.

Po opublikowaniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt skierowano do uzgodnień międzyresortowych. Równoległe ma zacząć się zbieranie uwag od partnerów społecznych w ramach konsultacji z izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami producentów i organizacjami pracodawców.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama