Ministerstwo proponuje zmiany cen referencyjnych w aukcjach dla OZE

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-08-2022,13:30 Aktualizacja: 25-08-2022,13:33
A A A

Resort klimatu proponuje podwyżkę cen referencyjnych dla źródeł na biogaz i biomasę, obowiązujących w 2022 r. w aukcjach dla odnawialnych źródeł energii. Wyższe mają być też stawki dla lądowych wiatraków, ale dla instalacji PV mają się nie zmienić.

Do konsultacji skierowano projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje.

inwestycje w OZE, odnawialne źródła energii, Magdalena Sobocińska, ARC Rynek i Opinia

Wysokie koszty zniechęcają Polaków do inwestycji w OZE

63 proc. badanych Polaków wskazało, że wysokie koszty inwestycji w urządzenia OZE są główną barierą korzystania ze źródeł odnawialnych - wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską...

Dokument określa cenę maksymalną, za jaką energia elektryczna z OZE może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji.

W stosunku stawek referencyjnych, obowiązujących w 2021 r., projekt rozporządzenia przewiduje ich podniesienie dla 28 rodzajów instalacji OZE - m.in. dla całej gamy biogazu i biomasy, oraz dla wiatraków na lądzie.

Ministerstwo tłumaczy to potrzebą stworzenia bodźca inwestycyjnego dla rozwoju rynku biometanu, także w celu uniezależnienia się do paliw ze Wschodu. Innych argumentem są wyższe koszty wytwarzania w tych źródłach:  przede wszystkim pracy i usług, a także surowców, betonu i stali, oraz rekordowym na przestrzeni ostatnich lat poziomem inflacji.

Rynek biogazu, z którego powstaje biometan, potrzebuje pilnego i silnego impulsu do rozwoju, w ocenie projektodawcy kluczowym rodzajem sygnału będzie zwiększenie cen referencyjnych dla tego nośnika energii - napisano w uzasadnieniu projektu.

Bez zmian pozostać mają ceny referencyjne dla instalacji fotowoltaicznych. Najważniejszym argumentem za takim rozwiązaniem są wnioski branży składane w tym zakresie do projektodawcy umotywowane znaczącym rozwojem tych technologii, co wpłynęło, mimo zwiększenia poziomu inflacji na zmniejszenie kosztów jej dostępności i wytwarzania. Argumentem za utrzymaniem poziomów cen dla tej technologii są także wyniki aukcji rozstrzyganych przez Prezesa URE w 2021 r. - napisało ministerstwo.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama