Inwestycje w OZE, czyli miliard złotych na poprawę jakości powietrza

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-08-2016,8:20 Aktualizacja: 03-08-2016,8:40
A A A

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach - to cel programu "Poprawa jakości powietrza", na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 1 mld zł.

Wnioski na Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych można składać od 8 sierpnia, na Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie od 1 sierpnia.

oze, ustawa o oze, odnawialne źródła energii

Tchórzewski: potrzebna zmiana systemu wsparcia dla OZE

- Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii - powiedział w sobotę w Grodnie na Zachodnim Pomorzu Krzysztof Trzórzewski, minister energii.    - Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych...
W ramach całego programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza" (dwie części) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział do 300 mln zł dotacji i do 700 mln zł preferencyjnych pożyczek.

NFOŚiGW dostosowuje propozycje programowe w zakresie odnawialnych źródeł energii do nowych regulacji prawnych po to, by zapewnić spójność między ofertą finansową Funduszu, a wsparciem wynikającym z ustawy o OZE - informuje Wydział Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

W tym obszarze priorytetami będzie promowanie stabilnych źródeł OZE, a przede wszystkim pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, biogazowni oraz małych elektrowni wodnych.

Mając to na uwadze, a także zidentyfikowany potencjał zasobów geotermalnych w Polsce, oczekiwania rynku oraz wskazania "Polityki Energetycznej Polski do 2030 r." (zgodnie z którą wsparciem należy objąć m.in. zwiększenie wykorzystania energii geotermalnej) NFOŚiGW przygotował program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej z tych zasobów.

powietrze, zanieczyszczenie, GIOŚ, internet, ostrzeżenie, środowisko

Teraz każdy może sprawdzić jakość powietrza w swojej gminie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił nowy serwis, za pośrednictwem którego każdy może znaleźć rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy. W internecie są prezentowane dane pochodzące...
To kolejny krok w stronę realizacji wymagań pakietu klimatycznego w obszarze produkcji energii z OZE.

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych zakłada więc wspieranie takich inwestycji, jak: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego.

Beneficjentami tychże działań mogą być przedsiębiorcy. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, a jego przewidziana forma finansowania to pożyczka preferencyjna lub pożyczka na zasadach rynkowych bądź inwestycja kapitałowa.

Zanieczyszczenie powietrza pyłem, pył PM10, trybunał sprawiedliwości UE

Polska pozwana przed Trybunał UE w sprawie zanieczyszczeń powietrza

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących jakości powietrza. Zbyt wysoki poziom cząstek pyłu w powietrzu stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego - ostrzegła...
Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 8 sierpnia do 16 grudnia 2016 r. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest udokumentowana możliwość odbioru energii cieplnej (w tym możliwość podłączenia źródła do istniejącej sieci ciepłowniczej). Ta oferta nie dotyczy rekreacyjnego wykorzystania wód geotermalnych ani też balneologii.

Z kolei Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie obejmuje finansowanie termomodernizacji na warunkach zbliżonych do budynków o niskim zużyciu energii, które dodatkowo w strukturze budownictwa są miejscami o szczególnym znaczeniu (np. obiekty zabytkowe, muzea, hospicja, akademiki, obiekty prowadzące działalność leczniczą - to niepełna lista potencjalnych beneficjentów).

Obiekty te nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia w innych programach i z tego powodu dedykowany jest właśnie im niniejszy program NFOŚiGW.

Budżet konkursu także opiewa na kwotę 500 mln zł. Ubiegać się można o dotację lub preferencyjną pożyczkę. Nabór rozpoczął się 1 sierpnia i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama