Ustawa o OZE – nadchodzi zielona rewolucja

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: oprac. k.perkowska I perkowska@apra.pl
10-04-2015,16:20 Aktualizacja: 10-04-2015,17:10
A A A

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wejdzie w życie już 4 maja. Nowe regulacje to szansa na rozwój energooszczędnego budownictwa i większy udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Skorzystają przedsiębiorstwa i osoby fizyczne wytwarzające zieloną energię na własne potrzeby, dodatkowo czerpiąc zyski z odsprzedaży jej nadwyżek.

Nowe przepisy to efekt trwających ponad cztery lata dyskusji i prac legislacyjnych, mających na celu wsparcie rozwoju rynku pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, takich jak: słońce, wiatr, woda, czy biomasa. Wprowadzone regulacje mają umożliwić Polsce spełnienie unijnych wymagań, według których państwa członkowskie muszą zapewnić już w 2020 roku minimum 15 procent udziału zielonej energii w konsumpcji finalnej.

Wsparcie dla małych instalacji

Zdaniem ekspertów, długo oczekiwana ustawa zmieni zasadniczo krajobraz OZE w Polsce. Wzrośnie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii zarówno przez duże przedsiębiorstwa, wytwarzające energię na sprzedaż, jak i prosumentów, czyli osoby fizyczne produkujące energię na własne potrzeby. Oprócz ułatwień administracyjnych, przepisy określają również warunki odkupu energii produkowanej przez mikroinstalacje o mocy poniżej 40 kW oraz małe instalacje od 40 kW do 200 kW.

Dla producentów energii z domowych instalacji o mocy do 10 kW ustawa wprowadza korzystne rozwiązanie zwane systemem FIT (feed-in-tariff), gwarantujące stałe ceny odkupu przez 15 lat od oddania do użytkowania takich instalacji. Z określonych ustawą taryf skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, bez konieczności zakładania działalności gospodarczej, jak i firmy, bez konieczności uzyskiwania koncesji.

- Wprowadzany w Polsce system taryfowy kończy okres niepewności, zwiększając stabilność polskiego rynku i czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla inwestycji i rozwoju systemów fotowoltaicznych – mówi Jolanta Lessig, kierownik komunikacji marketingowej na Europę w NSG Group, firmy aktywnie działającej na rzecz energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. - System FIT jest z powodzeniem stosowany w krajach notujących największy przyrost systemów fotowoltaicznych, takich jak Włochy i Niemcy, gdzie energetyka rozproszona należy do najbardziej rozwiniętych w Europie, a ludzie zarabiają na wytwarzaniu własnej energii – dodaje.

Taryfy gwarantowane obowiązywać będą dla instalacji powstałych po 1 stycznia 2016 r. Pozostałe nowe instalacje o większej mocy będą mogły uczestniczyć w gwarantowanym odkupie energii elektrycznej z OZE w ramach systemu aukcyjnego, przeprowadzanego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Potencjał dla fotowoltaiki w Polsce

Energia słoneczna jest w Polsce najłatwiejszym do wykorzystania odnawialnym źródłem energii, zapewniającym największą efektywność. Panele fotowoltaiczne umieszczane na dachach lub elewacjach, konwertują energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w sposób wydajniejszy niż biomasa lub biogaz, stając się nośnikiem energii z największą perspektywą rozwoju. Niezależnie od temperatury, intensywności nasłonecznienia, czy kąta padania promieni słonecznych, generują stałą moc prądu, która tylko nieznacznie spada podczas zachmurzenia. Zdaniem ekspertów, Polska jest krajem wystarczająco nasłonecznionym, aby korzystać z technologii PV na dużą, nawet przemysłową skalę.

Korzyści z instalacji fotowoltaicznych to, oprócz ograniczania emisji szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery, niższe koszty energii elektrycznej i większa niezależność od cen krajowych producentów. Koszt instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od typu konstrukcji, długości i grubości okablowania, zastosowanych komponentów, czy wielkości instalacji.

Zapowiedzią rozwoju rynku technologii fotowoltaicznych w Polsce jest coraz większa dostępność rozwiązań i materiałów niezbędnych do budowy paneli PV, zapewniających ich żywotność przez 25-35 lat. - Jako producent szkła stosowanego w systemach solarnych, obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami o wysokiej przepuszczalności energii słonecznej, gwarantującymi ochronę paneli fotowoltaicznych i długotrwałe działanie – mówi Szymon Piróg, doradca techniczny Pilkington Polska. - Nowoczesne szkło, takie jak NSG TEC™ z przewodzącymi prąd powłokami, zapewnia panelom PV wysoką przepuszczalność światła, optymalne właściwości przewodzenia prądu oraz stosunkowo niski poziom zamglenia. Zainteresowaniem cieszy się również szkło o obniżonej zawartości żelaza, zwiększające wydajność najpopularniejszych w naszym kraju modułów, opartych na krystalicznym krzemie – przyznaje.

Najtańsza już za 10 lat

Dzięki nowej ustawie, energetyka prosumencka ma szansę stać się jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki, a fotowoltaika – najszybciej rozwijającą się technologią w tym segmencie.

Według raportu przygotowanego przez instytut Fraunhofer ISE dla niemieckiego Agora Energiewende, fotowoltaika będzie najtańszym źródłem energii już w 2025 roku. Zdaniem autorów raportu, koszt energii pozyskanej dzięki tej technologii w krajach Europy centralnej i południowej w 2025 roku wyniesie około 4-6 eurocent/kWh, zaś w 2050 roku zmniejszy się do poziomu około 2-4 eurocent/kWh.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama