Wiceminister klimatu: planujmy położyć akcent na rozwoju biometanu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
01-03-2024,8:30 Aktualizacja: 01-03-2024,8:35
A A A

Ministerstwo klimatu zakłada zwiększenie ambicji w obszarze energii ze źródeł odnawialnych w strategicznych dokumentach: Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu oraz Polityce Energetycznej Polski do 2040 - poinformował PAP wiceszef resortu Miłosz Motyka.

Ministerstwo pracuje nad aktualizacjami Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) oraz projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). Do końca czerwca br. KPEiK musi być przekazany Komisji Europejskiej.

"Na pewno założenia KPEiK będą bardziej ambitne niż te, które znajdują się w dotychczasowej wersji. Chcemy wziąć pod uwagę planowane uproszczenia proceduralne i zmiany legislacyjne, które planujemy dla energetyki wiatrowej na lądzie, oraz dla poprawy rozliczeń prosumenckich" - wyjaśnił wiceminister Motyka.

raport, biogaz, biometan, produkcja biogazu

Raport. Polska wykorzystuje tylko około 3 proc. całkowitego potencjału produkcji biogazu

Polska wykorzystuje około 3 proc. potencjału produkcji biogazu - wynika z raportu "Biometan w Polsce. Rosnąca rola biometanu w transformacji energetycznej" przygotowanym przez firmę Strategy& w Polsce. Rozwój produkcji...

"W ramach zwiększonych ambicji uważamy, że do 2030 r. możemy podnieść udział mocy z OZE w całym systemie do 60 proc." - zaznaczył.

Ostatnia wersja KPEiK zakłada, że udział OZE w końcowym zużyciu energii w 2030 r. powinien być na poziomie 21-23 proc. "Uważamy, że możemy to podnieść o kilka punktów procentowych, w zależności od tego, jakie możliwości będzie miało PSE (Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej - PAP). 25 proc. jest absolutnie w naszym zasięgu" - ocenił Motyka.

Jak podkreślił wiceminister, przygotowywana aktualizacja PEP2040 będzie spójna z KPEiK. "Nie wykluczamy zmiany planowanego udziału węgla w produkcji energii elektrycznej, który to wskaźnik w obecnej wersji Polityki jest na poziomie do 56 proc. w 2030 r. Na razie nie doszliśmy do etapu, w którym będzie on rozważany, ale zmiana nie jest wykluczona" - poinformował.

Ministerstwo planuje też zwiększenie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie. "Według obecnych analiz planowana nowelizacja ustawy odległościowej może dodać nam do 10 GW nowych mocy z wiatru na lądzie do 2030 r., zamiast możliwych 4 GW przy obecnych przepisach. To istotna różnica" - ocenił Motyka.

mkiś, ministerstwo klimatu i środowiska, oze, odnawialne źródla energii, fotowoltaika, biogaz, biometan, wiatraki

Porozumienia sektorowe w kontekście wyzwań OZE w Polsce

Podsumowanie dotychczasowych prac grup roboczych, bieżące wyzwania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz plany na przyszłość - to główne tematy posiedzeń Rad Koordynacyjnych porozumień sektorowych w obszarze...

Jak dodał, zakłada się również, że okres najbardziej dynamicznego wzrostu mocy fotowoltaicznych mamy już za sobą. "Przewidujemy, że tempo rozwoju PV będzie niższe, zwłaszcza w stosunku do okresu 2019-2020" - powiedział.

Aktualizacja PEP2040 ma zakładać kontynuację projektów morskiej energetyki wiatrowej (MFW), aktualny też będzie harmonogram aukcji dla offshore przewidzianych na lata 2025-2026. Obecne zapisy co do mocy MFW również będą aktualne - zaznaczył wiceminister.

Ministerstwo planuje też w aktualizacji PEP2040 położyć akcent na rozwoju biometanu. "Jest to temat, którym bardzo są zainteresowani rolnicy, samorządowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie z ministerstwem rolnictwa będziemy pracowali nad usprawnieniem procedur, aby biogazowni i biometanowni powstawało więcej. Zastanawiamy się np. nad wsparciem projektów o mocy ponad 0,5 MW, o co często apeluje branża. Usprawnieniu wymaga też obszar przyłączeń" - wyjaśnił Miłosz Motyka.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu