Można już się starać o pieniądze na biogazownie i małe elektrownie wodne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-07-2021,8:05 Aktualizacja: 27-07-2021,8:08
A A A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych w ramach Programu Priorytetowego "Agroenergia".

Wsparciem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

  • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
  • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW
  • towarzyszących magazynów energii dla powyższych instalacji

Sebastian Florek, biogazownia, Lipniki, powiat szczycieński, Sławomir Ambroziak

Gwiazdor z Big Brothera chce postawić biogazownię. We wsi zawrzało

O rzeczywistości, jaka była we wsi Lipniki (pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie), gdy funkcjonował tam PGR, mieszkańcy - jak sami twierdzą - zapomnieli i nie chcą do tego wracać. Z podobnymi problemami kojarzy im się najwyraźniej...

Jeśli chodzi o formy pomocy, są to:

  • pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych
  • dotacje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych
  • dotacje do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Okres kwalifikowalności kosztów określono na 1 czerwca br. - 30 czerwca 2027 r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta nie stanowią kosztu kwalifikowanego

Kto może być beneficjentem wsparcia?

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych

Wsparcie na biogazownie i małe elektrownie wodne jest drugą częścią programu "Agroenergia". Pierwsza obejmuje dofinansowanie takich przedsięwzięć, jak instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

Nabory dla beneficjentów końcowych będą realizowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama