Żyto ozime - plonowanie PDO 2021

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
08-09-2021,7:10 Aktualizacja: 08-09-2021,7:10
A A A

Ukazały się uaktualnione wyniki doświadczeń PDO z żytem ozimym. Obejmują one 98 proc. doświadczeń.

Na przeciętnym poziomie agrotechniki zróżnicowanie plonowania odmian mieszańcowych wyniosło 20 proc. wzorca (13,5 dt/ha) (tab. 1). Na wysokim poziomie agrotechniki było to 23 proc. (17,7 dt/ha). W przypadku odmian populacyjnych różnice wyniosły odpowiednio: 7 proc. wzorca (4,7 dt/ha) i 6 proc. wzorca (4,6 dt/ha).

nowe odmiany zbóż ozimych 2021, COBORU, nowe odmiany pszenicy ozimej, odmiany pszenżyta, odmiany żyta

33 nowe pozycje na liście zbóż ozimych

24 lutego w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, podczas którego zdecydowano o wpisaniu do Krajowego rejestru 33 nowych odmian zbóż ozimych.    Do KR trafi 12 odmian...

 Tabela 1. Plonowanie odmian żyta ozimego w doświadczeniach PDO w 2021 r.

Odmiany

Plon ziarna (proc. wzorca)

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

67,7

76,9

odmiany mieszańcowe

Najlepsza

Najgorsza

130

110

130

107

odmiany populacyjne

Najlepsza

Najgorsza

104

97

102

96

Źródło: COBORU 2021.

Na przeciętnym poziomie agrotechniki najwyżej plonowała odmiana KWS Tayo, a na wysokim - KWS Igor (tab. 2). Odmiana KWS Skylor został skreślona z Krajowego Rejestru po założeniu doświadczeń.

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian mieszańcowych żyta ozimego w badaniach PDO w 2021 r.

Lp.

Odmiana

Plon ziarna (proc. wzorca)

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

KWS Tayo

130

2

KWS Jethro

128

3

KWS Rotor

128

4

KWS Skylor

128

5

KWS Berado

127

6

KWS Igor

127

7

SU Dreamer

126

8

Piano

125

9

KWS Dolaro

125

10

SU Perspectiv

125

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

KWS Igor

130

2

KWS Tayo

129

3

KWS Jethro

127

4

KWS Rotor

127

5

KWS Skylor

127

6

KWS Berado

126

7

SU Dreamer

126

8

KWS Dolaro

124

9

SU Perspectiv

124

10

KWS Vinetto

124

                                                                                            Źródło: COBORU 2021.

Z odmian populacyjnych najlepiej na przeciętnym poziomie agrotechniki plonowała odmiana

Dańkowskie Kanter, a na wysokim - Reflector (tab. 3).

żyto, rośliny, pole, niebo

Żyto ozime: nie zaniedbywać siewu

Część rolników lekceważy uprawę żyta ozimego, a efektem są niskie plony ziarna. Jednym z najważniejszych elementów agrotechniki jest prawidłowo przeprowadzony siew kwalifikowanym materiałem siewnym.  W doświadczeniach...
Tabela 3. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian populacyjnych żyta ozimego w badaniach PDO w 2021 r.

Lp.

Odmiana

Plon ziarna (proc. wzorca)

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

Dańkowskie Kanter

104

2

Dańkowskie Turkus

103

3

Dańkowskie Skand

102

4

Reflector

101

5

Inspector

100

6

Horyzo

100

7

Dańkowskie Dragon

100

8

Dańkowskie Granat

100

9

Piastowskie

100

10

Dańkowskie Hadron

99

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

Reflector

102

2

Dańkowskie Kanter

101

3

Dańkowskie Turkus

101

4

Dańkowskie Skand

101

5

Inspector

101

6

Poznańskie

101

7

Dańkowskie Dragon

100

8

Dańkowskie Granat

100

9

Piastowskie

100

10

Antonińskie

100

Źródło: COBORU 2021.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement