Zboża potrzebują tych mikroelementów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
31-03-2021,14:10 Aktualizacja: 31-03-2021,15:02
A A A
Spośród mikroelementów zboża wykazują szczególną wrażliwość na niedobór miedzi (Cu) i manganu (Mn). Żeby spełniły swoją funkcję trzeba je podać w odpowiednim momencie. 
 
Oczekiwania wysokiego plonu (min. 7-8 t/ha) oraz brak obornika w cyklu produkcyjnym, który jest podstawowym źródłem mikroelementów powinny skłaniać producentów rolnych do ich zastosowania w formie dolistnej. 
 
Mangan jest specyficznym pierwiastkiem i mikroelementem, ponieważ jego niedobory ujawniają się szczególnie na glebach alkalicznych lub przewapnowanych, dlatego też nie występują zbyt powszechnie. Jeśli jednak pojawią się, to na młodych, ale w pełni rozwiniętych liściach, w postaci punktowych, chlorotycznych plamek między nerwami, które stopniowo rozrastają się w kierunku nerwów.
 
mikroelementy, nawożenie rzepaku mikroelementami, niedobór boru, mangan, nawozy dolistne, chelaty

Mikroelementy ważne dla rzepaku

Rzepak do prawidłowego rozwoju wymaga nie tylko kompleksu makrolementów, ale także mikroelementów, z których najważniejszymi są bor i mangan. Nie należy zapominać jednak także o żelazie, miedzi oraz cynku.    Pierwsze...
Przebarwienia między nerwami, to efekt degradacji chlorofilu w miękiszu liścia. Z czasem chlorozy przekształcają się w nekrozy, które ulegają wykruszeniu. Przy zaawansowanej chlorozie blaszka może zaginać się do środka wzdłuż nerwu głównego. Spośród zbóż najbardziej wrażliwy na niedobór manganu jest owies, a następnie pszenica. 
 
W przypadku miedzi wrażliwość zbóż na jej niedobór zmniejsza się w kierunku: pszenica ozima>pszenica jara>jęczmień>owies>pszenżyto. 
 
Rośliny wykazujące niedostatki tego pierwiastka więdną w fazie strzelenia w źdźbło, a przy dużym deficycie już w fazie krzewienia. Ma to związek z niedostateczną syntezą lignin. Później niedobór miedzi zakłóca rozwój generatywny roślin, opóźnia kwitnienie, ogranicza powstawanie i żywotność pyłku, a przez to wpływa na słabe wykształcenie nasion. Niedobór miedzi zakłóca bowiem procesy metaboliczne składające się na gospodarkę azotową i hormonalną roślin.
 
Zboża pobierają najwięcej miedzi w okresie między krzewieniem a strzelaniem w źdźbło, a więc najpóźniej pod koniec krzewienia rośliny powinny otrzymać pierwszą dawkę tego pierwiastka. To samo tyczy się manganu. W kolejnych zabiegach dokarmiania dolistnego, warto pamiętać też o innych mikroelementach, jak żelazo (Fe), cynk (Zn) oraz molibden (Mo). 
 
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
 
 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement