Najlepiej plonujące odmiany żyta ozimego w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
10-09-2019,9:20 Aktualizacja: 17-09-2019,13:56
A A A

Plony najlepszych odmian mieszańcowych żyta ozimego w doświadczeniach PDO na przeciętnym poziomie agrotechniki wynosiły 83 dt/ha, a na wysokim ponad 95 dt/ha.

Na przeciętnym poziomie agrotechniki zróżnicowanie plonowania odmian mieszańcowych wyniosło 18 proc. wzorca (11,3 dt/ha), a na wysokim poziomie agrotechniki 15 proc. (11 dt/ha) (tab. 1). W przypadku odmian populacyjnych było to odpowiednio 14 proc. wzorca (8,8 dt/ha) i 8 proc. (5,9 dt/ha).

Tabela 1. Plonowanie odmian żyta ozimego w doświadczeniach PDO w 2019 r.

Odmiany

Plon ziarna (% wzorca)

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

62,9

73,4

odmiany mieszańcowe

Najlepsza

Najgorsza

132

114

130

115

odmiany populacyjne

Najlepsza

Najgorsza

105

91

104

96

Źródło: COBORU 2019.

Wśród najlepiej plonujących odmian mieszańcowych żyta ozimego nie ma żadnej polskiej odmiany (tab. 2). Odmiany KWS Loretto i KWS Theofano zostały skreślone z Krajowego Rejestru po założeniu doświadczeń.

kłosy żyta, łan, pole, niebo

Które odmiany żyta ozimego wybrać do siewu?

Żyto ozime zajmuje 3. pozycję po pszenicy i pszenżycie pod względem powierzchni uprawy wśród zbóż ozimych. Coraz więcej rolników zaczyna uprawiać to zboże z większą troską, co przekłada się na większy plon ziarna. Jednym z...

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian mieszańcowych żyta ozimego w badaniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiana

Plon ziarna (% wzorca)

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

KWS Tayo

132

2

Piano

132

3

KWS Vinetto

131

4

KWS Berado

130

5

KWS Dolaro

129

6

KWS Binntto

128

7

KWS Loretto

128

8

KWS Theofano

128

9

KWS Trebiano

128

10

KWS Serafino

127

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

KWS Tayo

130

2

Piano

129

3

KWS Berado

128

4

KWS Vinetto

127

5

KWS Dolaro

126

6

KWS Binntto

126

7

KWS Loretto

126

8

KWS Theofano

124

9

KWS Serafino

124

10

KWS Jethro

124

                                                                                           Źródło: COBORU 2019.

Wśród najlepiej plonujących odmian populacyjnych żyta ozimego dominują odmiany polskie, a tylko dwie (Inspector i Reflektor) pochodzą z hodowli zagranicznych (tab. 3).

kłosy, jeczmień ozimy, plantacja

Nowe odmiany jęczmienia, pszenżyta i żyta ozimego

Do Krajowego Rejestru trafią nowe odmiany jęczmienia ozimego (4), pszenżyta i żyta ozimego (po 3). Wszystkie odmiany jęczmienia ozime pochodzą z hodowli zagranicznych i wszystkie są wielorzędowe; 3 - pastewne, a jedna - browarna. Jedna z nowych...

Tabela 3. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian populacyjnych żyta ozimego w badaniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiana

Plon ziarna (%) wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

Dańkowskie Turkus

105

2

Dańkowskie Granat

103

3

Dańkowskie Skand

103

4

Dańkowskie Amber

102

5

Dańkowskie Hadron

102

6

Horyzo

101

7

Inspector

101

8

Reflektor

101

9

Dańkowskie Diament

100

10

Dańkowskie Rubin

100

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

Dańkowskie Turkus

104

2

Reflektor

104

3

Dańkowskie Skand

102

4

Dańkowskie Granat

101

5

Dańkowskie Hadron

101

6

Horyzo

101

7

Dańkowskie Diament

101

8

Dańkowskie Amber

100

9

Inspector

100

10

Dańkowskie Rubin

100

Źródło: COBORU 2019.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj