Nie zakopuj ziarna

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
26-09-2018,7:50 Aktualizacja: 26-09-2018,7:50
A A A

Głębokość siewu jest bardzo ważnym parametrem siewu zbóż. Niestety, znaczna część rolników wysiewa je zbyt głęboko. W żaden sposób nie można dopuścić do "utopienia" ziarna w glebie.

Ziarno siewne powinno być wysiane na glebach średnich i ciężkich na głębokość 2-3 cm, a na lekkich i bardzo lekkich na 3-4 cm. Gdy jest sucho można go umieścić nieco głębiej, ale nie można przesadzać. Tymczasem w praktyce można się spotkać z przypadkami siewu na 5 i więcej cm. Najczęściej jest to spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem roli do siewu. Ziarno powinno być umieszczone na lekko zagęszczonej glebie, która zapewnia dobre podsiąkanie.

pszenica, plantacja, Sahryń

Siać w terminie

Trwają siewy zbóż ozimych. Trzeba dołożyć starań, aby zabieg ten wykonać prawidłowo. Najważniejsze jest dotrzymanie optymalnego dla danego rejonu terminu. To najważniejszy czynnik beznakładowy czyli taki, który nie wymaga od rolnika...

Głęboki siew przedłuża wschody i zwiększa ich nierównomierność oraz ryzyko porażenia przez choroby grzybowe. Jednocześnie osłabia wzrost systemu korzeniowego. Często rośliny wytwarzają drugi węzeł krzewienia. Dochodzi również do opóźnienia krzewienia. Często efektem zbyt głębokiego siewu jest zmniejszenie obsady kłosów, która jest pierwszą i najważniejszą składową plonu ziarna.  

Oczywiście zbyt płytki siew jest także niekorzystny. Ziarno ma utrudnione pobieranie wody niezbędnej do skiełkowania. Wschody są bowiem opóźnione i wydłużone, często gorsze. Może dojść do uszkodzenia siewek przez herbicydy oraz przymrozki. 

Idealne było umieszczenie ziarna na całym polu na jednakowej optymalnej głębokości. Tak jest jednak tylko w teorii. Można przyjąć, że mniejszym złem jest siew zbyt płytki, gdy część ziarniaków pozostaje nieprzykrytych glebą niż zbyt głęboki. Szczególnie dotyczy to gleb cięższych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.