Wapnowanie wpisane do strategii. Czy będą na to pieniądze?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-11-2016,9:15 Aktualizacja: 23-11-2016,9:52
A A A

Propagowanie badania zasobności gleb i ich odczynu oraz wpisanie rekultywacyjnego wapnowania gleb do strategicznych planów, które mają być w najbliższych latach realizowane - takie działania zapowiada resort rolnictwa.

Dofinansowanie z kasy państwa wapnowania gleb, czyli ich odkwaszania, to temat wracający jak bumerang. Stan polskich ziem jeśli chodzi o odczyn jest bowiem fatalny. Rolnicy muszą głęboko sięgać do kieszeni na zakup wapna, by osiągać przyzwoite plony. Za pośrednictwem związków i organizacji rolniczych głośno domagają się pomocy państwa w tym zakresie.

wapno, ściernisko

Zainwestuj w wapnowanie

Wapnowanie jest jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji dla rolnika. Niestety, nie wszyscy rolnicy chcą z niej skorzystać. Wapno powinno się rozsiewać na ściernisko. Dzięki temu można je później dobrze wymieszać z glebą. Aby jednak...

Trzeba jednak dodać, że niewielu z gospodarzy zna realne potrzeby jeśli chodzi o ich areał. W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym stwierdziła, iż tylko nieliczni rolnicy badają glebę. Odsetek gospodarstw korzystających z usług agrochemicznych w latach 2011-2014 wyniósł tylko 8 proc.

NIK wskazała ponadto inny niekorzystny trend: liczba badanych gospodarstw z roku na rok zmniejsza się - z 39 tys. w 2011 r. do 36 tys. w 2014 r. Potrzebne są zatem działania edukacyjne i takie zapowiada ministerstwo rolnictwa.

W odpowiedzi na dotyczące wprowadzenia dopłat do wapnowania gleb nadmiernie zakwaszonych wystąpienie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej resort wskazał, że od 2017 r. planowane są "wzmocnione działania" w tym zakresie, w tym propagowanie badania zasobności gleb oraz ich odczynu przez akcje promocyjne i szkolenia realizowane m.in. przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą i jej okręgowe oddziały oraz ośrodki doradztwa rolniczego.
wapno

Wapno na wagę złota

Wapno defekacyjne będące produktem ubocznym w produkcji cukru jest bardzo poszukiwane przez rolników. I dobrze, bo stan odczynu naszych gleb jest fatalny. Wapno defekacyjne zawiera minimum 30 proc. CaO w formie węglanowej (CaCO3). Poza...

Upowszechnianie wiedzy ma także odbywać się w ramach programu wieloletniego pt. "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020", realizowanego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Ministerstwo zaznacza także, że wapnowanie gleb zostało wpisane do ważnych, strategicznych dokumentów, które mają być wdrażanych w życie w najbliższych latach.

W "Pakcie dla obszarów wiejskich" wyznaczającym zadania do 2020 r. w obszarze priorytetowym "Bezpieczeństwo i wysoka jakość żywności - ochrona gleb, wody i powietrza" zgłoszono do realizacji "działania na rzecz podniesienia poziomu wapnowania gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w Polsce poprzez wsparcie naukowe, administracyjne i finansowe".

"Pakt" ma być ponadto jednym z filarów przygotowywanej przez resort rozwoju "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", określającej model rozwoju kraju w wielu wymiarach w perspektywie nawet 2030 roku. Wymieniono tam instrumenty realizacji określonych celów.
wapnowanie, gleba, Pomorska Izba Rolnicza, pieniądze, dofinansowanie wapnowania, MRiRW, zakwaszanie gleb

Potrzebny program dotacji do wapnowania gleb

Od kilkunastu lat rolnicy z różnych stron Polski głośno domagają się przynajmniej współfinansowania zabiegu wapnowania pól z budżetu państwa. Wniosek w tej sprawie przyjęto także podczas IV Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby...

Jednym z nich jest "wspieranie rekultywacyjnego wapnowania gleb, które w znaczący sposób wpływa na zachowanie i poprawę produktywności gleb".

Resort rolnictwa w piśmie do rolniczego samorządu podkreśla też, że wnioskował do ministerstwa środowiska o wskazanie źródła finansowania dla wapnowania gleb (tj. wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) na etapie opiniowania aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Wymienionym planom z perspektywy rolnictwa można tylko przyklasnąć, ale w ślad za koncepcjami na papierze muszą pójść konkretne działania z uruchomieniem odpowiednich funduszy na czele.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu