Susza na łąkach – resort wyjaśnia sposób szacowania szkód

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2024,12:45 Aktualizacja: 13-06-2024,16:15
A A A

Resort rolnictwa odpowiedział na wniosek samorządu rolniczego w sprawie dotyczącej naliczania rekompensat za suszę w przypadku łąk.

„Rolnicy zgłaszają problemy z naliczaniem rekompensat za suszę, w przypadku kiedy rolnik posiada łąki, ponieważ inne wskaźniki znajdują się w protokole, a inne w wytycznych. Łąki wliczane są do ubezpieczeń upraw i jednocześnie zaniżają faktyczne straty w gospodarstwach. Ponadto, istotnym problemem jest długo stojąca woda na łąkach, przyczyniająca się do gnicia i wypadania różnych gatunków traw” - napisały w wystąpieniu do resortu izby rolnicze, wnioskując „o kompleksową zmianę przepisów dotyczących strat spowodowanych przez suszę”.

W pisemnej odpowiedzi minister rolnictwa Czesław Siekierski podkreśla, że zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, nie przysługują z budżetu państwa dopłaty do ubezpieczenia łąk.

iung, raport, susza, susza rolnicza

IUNG: susza już we wszystkich województwach

Jaki jest aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą? Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) wydał drugi tegoroczny raport ws. klimatycznego bilansu wodnego (KBW). „W drugim okresie raportowania, tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2024 r.,...

„Mając na uwadze powyższe, zgodnie z par. 13 zze ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 27 stycznia 2015 r., pomoc pomniejsza się o 50 proc., jeżeli w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), co najmniej 50 proc. powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” – wskazuje Siekierski.

Ponadto - w związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami odnośnie określania poziomu szkód w uprawach wielokośnych - wyjaśnia, że w przypadku takich upraw, np. łąk, w aplikacji publicznej straty w całym sezonie wegetacyjnym są prezentowane osobno dla każdego z pokosów i mogą przybierać wartość od 0 do 100 proc. dla każdego z pokosów. A zatem szkód tych nie można sumować.

„Łączna roczna wartość produkcji w przypadku łąk została podzielona pomiędzy poszczególne pokosy w przypadku uprawy dwukośnej: I pokos - 60 proc. średniej rocznej produkcji z danej uprawy, II pokos - 40 proc. średniej rocznej produkcji z danej uprawy. Oznacza to, że aby obliczyć łączny procent szkód w łące dwukośnej, należy procent szkód w pierwszym pokosie wskazany w raporcie pomnożyć przez 0,6. Natomiast procent szkód w drugim pokosie pomnożyć przez 0,4 i tak obliczone procenty zsumować” – precyzuje szef resortu rolnictwa.

Poleć
Udostępnij