Rolnictwo zrównoważone chroni klimat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
25-06-2021,12:45 Aktualizacja: 25-06-2021,13:32
A A A
Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspólnie z ekspertami z Koalicji Klimatycznej oraz European Carbon Farmers opublikowało listę praktyk regeneratywnych, które pomagają zapobiegać zmianom klimatu oraz obniżają wrażliwość gospodarstw na skutki globalnego ocieplenia. 
 
Praktyki regeneratywne to wszelkie działania rolników, które prowadzą do odtworzenia cykli natury, poprawy żywności gleb i stanu wód, zwiększenia bioróżnorodności oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stanową one integralną część modelu rolnictwa zrównoważonego, które stawia sobie za cel ograniczanie wpływu rolnictwa na środowisko, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jednoczesnej akceptacji społecznej.
 
rolnictwo zrównoważone, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

Zrównoważona gospodarka żywnościowa to przyszłość

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP" rozpoczęło współpracę strategiczną z firmą Accenture, która zajmuje się doradztwem biznesowym. Oba podmioty w podpisanym porozumieniu o współpracy...
- Rolnictwo jest z jednej strony sektorem najbardziej narażonym na skutki zmiany klimatu, ale z drugiej strony jest także istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Dlatego działania na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej będą musiały być prowadzone także przez rolników. Aby były one skuteczne i efektywne konieczne będzie wsparcie publiczne dla ich wdrażania - powiedział dr hab. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej. 
 
- Dzięki zmianie technik uprawowych można zwiększyć ilość pochłanianego węgla i zapewnić trwałe jego magazynowanie w glebie i biomasie oraz zmniejszyć ucieczkę podtlenku azotu z gleb. Nowoczesne metody żywienia i chowu zwierząt pozwolą na ograniczenie emisji metanu. W naszym wspólnym interesie jest to, aby rolnikom opłacało się wdrażać te działania - dodał.
 
Do najważniejszych praktyk regeneratywnych zaliczają się:
 
  • optymalne stosowanie środków produkcji takich jak nawozy, środki ochrony roślin, maszyny czy nasiona,
 
  • rozważne wykorzystanie gleby i rezygnacja ze stosowania orki,
 
  • okrycie gleby roślinnością przez cały rok wykorzystując poplony w płodozmianie,
 
rolnictwo zrównoważone, Stowarzyszenie ASAP, ASAP Akademia, Jerzy Próchnicki,

Rolnictwo zrównoważone w pigułce

Rolnictwo zrównoważone to termin, który coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej  i nabiera coraz większego znaczenia w rozmowach na temat przyszłości branży rolniczej. Nie wszyscy mogą jeszcze wiedzieć, że w Polsce...
rozwój bioróżnorodności na polu, jego obrzeżach i w całym gospodarstwie,
 
  • odpowiednie korzystanie z ukształtowania terenu wokół gospodarstwa, np. wyłączenie z uprawy tych obszarów, które są stale pomocne.
 
- Wdrożenie modelu rolnictwa zrównoważonego, w tym praktyk regeneratywnych umożliwia rolnikom uzyskiwanie wyższych plonów. Jest to efektem poprawy zdrowia gleby, głównie za sprawą zwiększenia zawartości materii organicznej - dodał Mateusz Ciasnocha z European Carbon Farmers.
 
- Efekty stosowania praktyk regeneratywnych nie ograniczają się jedynie do korzyści środowiskowych. Spełnianie wymogów polityki unijnej i branży spożywczej w zakresie zrównoważenia i ochrony klimatu pozwala poprawić pozycję konkurencyjną gospodarstwa - podsumowała Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.
 
Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Więcej na temat Stowarzyszenia na stronie: www.rolnictwozrownowazone.pl.
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement