Oznacz zawartość próchnicy w glebie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
04-11-2019,8:00 Aktualizacja: 31-10-2019,12:33
A A A

Do pełnego obrazu jakości gleby oprócz pH, zawartości przyswajalnych makroelementów (fosforu, potasu i magnezu) oraz mikroelementów (boru, cynku, manganu, miedzi i żelaza) niezbędna jest znajomość zawartości próchnicy w glebie. Niestety, niewielu rolników wykonuje takie badanie.

Koszt analizy zawartości węgla organicznego (Corg), który służy do określenia zawartości próchnicy w glebie, łącznie z preparatyką, wynosi niecałe 35 zł brutto za próbkę.  W tej kwocie jest 23 proc. podatku VAT.

susza rolnicza, zawartość próchnicy w glebie, jarosław sachajko, Dominik Poszywała, zzrr solidarni

Wlewanie wody do piasku? Nasza ziemia bez próchnicy

Podczas jednego z ostatnich posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa dyskutowano o zjawisku suszy rolniczej. Od tego roku będzie m.in. realizowany ogólnopolski program dotyczący wapnowania. - Aż 89 proc. gleb Polski stanowią mało żyzne. Przez...

Wynik analizy zawartości węgla organicznego podaje się w procentach powietrznie suchej masy gleby. Do przeliczania zawartości węgla organicznego na zawartość próchnicy stosuje się mnożnik 1,724, bo przyjmuje się, że zawartość węgla organicznego w próchnicy wynosi 58 proc., mimo że obserwuje się wahania w zakresie 50-65 proc.

W sprawozdaniu okręgowe stacje chemiczno-rolnicze używają zamiast określenia "próchnica" zwrotu  "substancja organiczna", które są synonimami. Wyniki zawartości substancji organicznej podaje się także w procentach powietrznie suchej masy gleby.

Na podstawie uzyskanych wyników rolnik może zorientować się jak jest klasa zawartości próchnicy w zależności od gatunku gleby (tabela). Oczywiście im gleba jest cięższa, tym zawartość próchnicy powinna być większa.

Warto sobie uświadomić, że generalnie zawartość próchnicy w glebie poniżej 3,5 proc. jest objawem pustynnienia.

Tabela. Klasy zawartości próchnicy w glebie, proc.

Gatunek gleby

Niska

Średnia

Wysoka

Piaszczyste

Gleby lekkie

<0,85

0,85-1,70

>1,70

Gliny piaszczyste

Gleby lekkie

<1,20

1,20-2,40

>2,40

Gliny średnie

<1,55

1,55-3,10

>3,10

Gliny ciężkie i iły

<2,00

2,00-3,40

>3,40

Źródło: USDA-NRCS za Grzebisz.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu