Oziminy dobrze rozkrzewione i wyrośnięte

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
28-12-2019,12:00 Aktualizacja: 28-12-2019,12:31
A A A
Uprawy ozime przed wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze rozkrzewione, a nawet nadmiernie wyrośnięte, co dotyczy głównie rzepaku. Przebieg pogody w listopadzie nie stwarzał zagrożenia dla roślin. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że nagły spadek temperatur w okresie wegetacji bez zahartowania i braku okrywy śnieżnej może wpłynąć niekorzystnie na przezimowanie roślin - ocenia GUS w raporcie z 20 grudnia. 
 
Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że w tym roku rolnicy zasiali ponad 4,3 mln ha zbóż ozimych pod zbiory w 2020 r., a więc podobny areał jak w ub.r. Pszenica ozima zajmuje ok. 2 mln ha, żyto ok. 0,9 mln ha, pszenżyto ozime ok. 1,2 mln ha, jęczmień ozimy ponad 0,2 mln ha, a mieszanki zbożowe ozime ok. 0,07 mln ha. 
 
pszenica, pole, rola

Kondycja pszenicy ozimej na Zamojszczyźnie

Ostatnie opady nieco poprawiły warunki do wegetacji zbóż ozimych na Zamojszczyźnie. Przez długi czas rośliny borykały z całkowitym brakiem opadów, co utrudniało ich wschody i dalszy prawidłowy wzrost. Trzeba mieć nadzieję, że...
W optymalnym terminie agrotechnicznym oziminy zostały wysiane na ok. 82% powierzchni przeznaczonej pod uprawę zbóż ozimych. Natomiast pozostałą powierzchnię obsiano nawet z 2-3 tygodniowym opóźnieniem, głównie ze względu na niedobór wilgoci.  
 
Ujmując to bardziej szczegółowo, w podziale na gatunki, GUS wskazuje, że  w optymalnym terminie agrotechnicznym obsiano ok. 82% powierzchni pszenicy ozimej, ok. 81% powierzchni żyta, ponad 78% powierzchni jęczmienia ozimego, ponad 84% powierzchni pszenżyta ozimego, ok. 81% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych i ponad 78% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego. 
 
Zasiewy zbóż ozimych pod zbiory w 2020 r., przed wejściem w stan zimowego spoczynku oceniono następująco (w stopniach kwalifikacyjnych w pięciostopniowej skali): 
 
 • mieszanki zbożowe ozime na 3,5 stopnia,
 • żyto na 3,6 stopnia, 
 • pszenżyto ozime na 3,7 stopnia, 
 • jęczmień ozimy na 3,8 stopnia, 
 • pszenicę ozimą na 3,9 stopnia. 
 
rzepak ozimy, rośliny, Sahryń, pole

Stan plantacji rzepaku i pszenicy ozimej na Zamojszczyźnie

Będąc na Świętach Bożego Narodzenia miałem możliwość lustracji kilku plantacji rzepaku ozimego i pszenicy ozimej uprawianych w technologii bezorkowej w gospodarstwie Witolda Ferensa w Sahryniu (gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski). Rolnik kilka...
Stan zasiewów pszenicy, jęczmienia i pszenżyta GUS ocenił nieco lepiej niż w ub.r., natomiast żyta i mieszanek zbożowych trochę gorzej.  
 
W przekroju terytorialnym, stan plantacji zbóż ozimych był bardzo zróżnicowany. Oceny stanu poszczególnych gatunków zbóż ozimych wahały się: 
 
 • dla pszenicy od 3,1 stopnia kwalifikacyjnego w woj. mazowieckim do 4,5 stopnia w woj. lubelskim, lubuskim i opolskim,
 • dla żyta od 2,8 stopnia kwalifikacyjnego w woj. mazowieckim do 4,6 stopnia w woj. śląskim, 
 • dla jęczmienia od 2,9 stopnia kwalifikacyjnego w woj. mazowieckim do 4,4 stopnia w woj. podkarpackim i śląskim,
 • dla pszenżyta od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w woj. mazowieckim do 4,3 stopnia w woj.: lubuskim, opolskim i śląskim,
 • dla mieszanek zbożowych od 2,8 stopnia kwalifikacyjnego w woj. mazowieckim do 4,5 stopnia w woj. opolskim, 
 
Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym GUS oszacował na ok. 0,9 mln ha, to więcej niż pod zasiewy w 2019 r., kiedy wynosiła 0,86 mln ha. Średnio w kraju ich plantacje oceniono na 4,0 stopnia kwalifikacyjnego, a wahały się od 3,2 stopnia kwalifikacyjnego w woj. mazowieckim do 4,5 stopnia w woj. lubelskim, opolskim, podkarpackim i śląskim. 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu