Plonowanie odmian soi w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
22-11-2018,7:00 Aktualizacja: 21-11-2018,21:13
A A A

Plon nasion wzorca dla odmian soi w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 2018 r. to 37,6 dt/ha i był największy w ostatnich 3 latach, bo w 2017 r. było to 34,4 dt/ha, a dwa lata wcześniej 31,8 dt/ha.

Różnica w plonie najlepszych i najgorszych odmian bardzo wczesnych i wczesnych wyniosła 14 proc. wzorca (5,3 dt/ha), średnio wczesnych i średnio późnych 25 proc. (9,4 dt/ha), późnych 32 proc. (12,0 dt/ha) i bardzo późnych 14 proc. (5,3 dt/ha) (tab. 1).

soja, uprawa, soi, dzień soi w Jarosławiu, otoczka nasion soi, uprawa

Nasiona soi chronione przez otoczkę. To ograniczy straty podczas wysiewu

6 września w Jarosławiu (woj. podkarpackie) odbył się "Dzień Soi" połączony z prezentacją projektu Biosoycoat. Projekt realizowany jest w ramach Programu Biostrateg III przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian soi w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

37,6

bardzo wczesne i wczesne

Najlepsza

91

Najgorsza

77

średnio wczesne i średnio późne

Najlepsza

105

Najgorsza

80

późne

Najlepsza

113

Najgorsza

81

bardzo późne

Najlepsza

108

Najgorsza

94

Źródło: COBORU 2018.

Z ponad 30 odmian soi biorących udział w badaniach większość stanowiły odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), a tylko 7 były polskiej hodowli. W tabeli 2 podano po 5 najlepiej plonujących odmian z poszczególnych klas wczesności.

soja, wschody

Soja lubi ciepło

Dzięki zmieniającym się warunkom klimatycznym oraz postępowi hodowlanemu soję można uprawiać już prawie w całym kraju, chociaż sukces tej uprawy w dużym stopniu zależy od pogody, zwłaszcza temperatury. Warunkiem uzyskania satysfakcjonujących...

Tabela 2. Plonowanie 5 najlepszych odmian soi w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

 

bardzo wczesne i wczesne

1

Adsoy

91

2

Mayrika

91

3

Bohemians

89

4

Erica

88

5

Augusta

77

 

średnio wczesne i średnio późne

1

Sirelia

105

2

Obelix

103

3

Abelina

101

4

Moravians

98

5

Merlin

96

 

późne

1

Acardia

113

2

ES Comandor

106

3

Lissabon

105

4

GL Melanie

103

5

Viola

103

 

bardzo późne

1

Coraline

108

2

Kofu

105

3

Naya

105

4

Malaga

104

5

RGT Shouna

101

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij