Plonowanie łubinu żółtego w badaniach PDO w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
14-01-2019,7:00 Aktualizacja: 12-01-2019,8:12
A A A

Susza spowodowała, że łubin żółty plonował najniżej w ostatnich 3 latach.  Plon nasion dla wzorca (średnia ze wszystkich badanych odmian) to jedynie 15,5 dt/ha, gdy w 2017 roku 17,4 dt/ha, a w 2016 roku 19,3 dt/ha.

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany niesamokończącej łubinu żółtego wyniosła 2,0 dt/ha (13 proc. wzorca), a odmiany samokończącej 2,3 dt/ha (15 proc. wzorca).

łubin żółty, strąki

Odmiany łubinów polecane do uprawy

Listy odmian łubinu wąskolistnego i żółtego zalecanych do uprawy w 2018 r. są opracowane dla 5 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.    Znalazło się nich łącznie...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania łubinu żółtego w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiana

dt/ha

Wzorzec

15,4

niesamokończące

Najlepsza

17,2

Najgorsza

15,2

Różnica

2,0

samokończące

Najlepsza

14,2

Najgorsza

11,9

Różnica

2,3

Źródło: COBORU 2018.

Łubiny siej płytko, a grochy i bobik głęboko

Podczas siewu należy przestrzegać optymalnej dla danego gatunku głębokości siewu. Wynika to ze sposobu ich kiełkowania, tzn. czy wyciągają liścienie na powierzchnię gleby, czy też nie. Łubiny (żółty, biały i wąskolistny) kiełkują...

W badaniach uczestniczyło 5 odmian niesamokończących i 2 samokończące łubinu żółtego. Z odmian niesamokończących najwyżej plonowała odmiana Bursztyn (tabela 2), a z samokończących Taper (tabela 3).

Tabela 2. Plonowanie odmian niesamokończących łubinu żółtego w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Bursztyn

112

2

Baryt

109

3

Lord

106

4

Puma

103

5

Mister

99

Źródło: COBORU 2018

Tabela 3. Plonowanie odmian samokończących łubinu żółtego w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Taper

92

2

Perkoz

77

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.