Plonowanie grochu w PDO w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
08-10-2019,6:30 Aktualizacja: 08-10-2019,6:32
A A A

Przeciętne plony grochu w 2019 roku w doświadczeniach wyniosły 35,7 dt/ha i były prawie identyczne, jak w 2018 r. (35,5 dt/ha). W 2017 r. było to 50,1 dt/ha.

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany ogólnoużytkowej grochu wyniosła 7,9 dt/ha (22 proc. wzorca) (tabela 1). W przypadku odmian pastewnych było to 5,7 dt/ha (16 proc. wzorca).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania grochu w badaniach PDO w 2019 roku

Odmiana

Proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

35,7

Ogólnoużytkowe

Najlepsza

112

Najgorsza

90

Pastewne

Najlepsza

99

Najgorsza

83

Źródło: COBORU 2019

Wśród 10 najlepiej plonujących odmian ogólnoużytkowych grochu są 3 zagraniczne (Astronaute, Spot i Audit) (tabela 2). Najwyższy plon nasion wydała odmiana Mandaryn. Wszystkie odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru.

groch, siewnik, ciągnik, pole

Listy odmian grochu zalecanych do uprawy 2019

Tegoroczne listy prezentują się znacznie okazalej niż zeszłoroczne. Zostały opracowane przez COBORU dla całego kraju, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Znalazło się na nich 14 odmian ogólnoużytkowych i 3 pastewne grochu...

Tabela 2. Plonowanie 10 najlepszych odmian ogólnoużytkowych grochu w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Mandaryn

112

2

Astronaute

109

3

Tarchalska

108

4

Spot

105

5

Arwena

105

6

Batuta

104

7

Mecenas

102

8

Audit

101

9

Tytus

100

10

Nemo

99

                                                                                                   Źródło: COBORU 2019

Z odmian pastewnych najlepiej wypadła odmiana Hubal, która odznacza się parzystopierzastymi liśćmi (tabela 3). Odmiany Mefisto i Muza są odmianami wysokimi.

Wszystkie badane odmiany pastewne pochodziły z krajowej hodowli.

soja, rośliny, pole

17 nowych odmian roślin pastewnych

Krajowy Rejestr odmian powiększy się o jedną odmianę bobiku, 4 grochu siewnego, 3 łubinu wąskolistnego, 2 łubinu żółtego, 5 soi, oraz 2 traw. Wśród nowych odmian grochu dominują ogólnoużytkowe. Wszystkie odmiany łubinu...

Tabela 3. Plonowanie odmian pastewnych grochu w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Hubal

99

2

Milwa

98

3

Turnia

98

4

Mefisto

97

5

Model

93

6

Muza

83

Źródło: COBORU 2019

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu