Zadbaj o żyto przed siewem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
09-09-2020,7:20 Aktualizacja: 09-09-2020,7:22
A A A

Żyto ozime jest zbożem, do którego uprawy wielu rolników podchodzi bez należytej troski. Efektem są niskie plony ziarna. Jednym z często popełnianych niedociągnięć jest niedostateczne nawożenie fosforem i potasem, a czasami nawet jego brak.

Wymagania pokarmowe żyta ozimego względem obu tych pierwiastków zbliżone są do wymagań pszenżyta ozimego. Do wytworzenia 1 t ziarna wraz z odpowiednim plonem słomy żyto ozime pobiera ok. 10 kg fosforu (P2O5) i 22 kg potasu (K2O).

Przy średniej zawartości fosforu i potasu w glebie oraz pozostawieniu słomy przedplonu na polu dawki fosforu wynoszą, w zależności od oczekiwanego plonu ziarna, od 35 do 75 kg P2O5 oraz od 55 do 110 kg K2O na 1 ha (Jadczyszyn i in. 2010). Oczywiście, gdy zasobność gleby jest inna, wówczas należy je odpowiednio skorygować: przy niskiej i bardzo niskiej zwiększyć (nawet o 60 kg P2O5 lub K2O na 1 ha), a przy wysokiej i bardzo wysokiej zmniejszyć (maksymalnie o 40 kg P2O5 lub K2O na 1 ha).

żyto, kłosy, niebo

Najlepsze odmiany żyta ozimego 2020

Plony najlepszych odmian mieszańcowych żyta ozimego w doświadczeniach PDO w tym roku na przeciętnym poziomie agrotechniki wynosiły 95,5 dt/ha, a na wysokim prawie 110 dt/ha. Na przeciętnym poziomie agrotechniki zróżnicowanie plonowania...

Konieczne jest także zwiększenie dawek w sytuacji, gdy plon uboczny przedplonu został z pola zebrany. Wówczas dawkę potasu należy zwiększyć aż o 80 proc., a fosforu o 20 proc. w stosunku do podanych powyżej.   

Całą dawkę fosforu stosuje przed uprawą przedsiewną, aby dobrze wymieszać go z glebą. Nie zachodzi bowiem niebezpieczeństwo wymycia tego składnika z gleby. W przypadku uprawy żyta ozimego na glebach bardzo lekkich wskazane jest zastosowanie potasu w dwóch dawkach: 2/3 łącznej dawki przedsiewnie i 1/3 na przedwiośniu. Działanie to ma ograniczać ryzyko wypłukania potasu w gleby. W takim przypadku czynnikiem limitującym pobranie składnika przez rośliny może być jednak brak wody. W pozostałych przypadkach cała dawka potasu powinna trafić do gleby przedsiewnie.   

W przypadku uprawy płużnej nawozy fosforowo-potasowe lepiej jest dać przed orką siewną niż przed doprawieniem roli agregatem uprawowym do siewu. Jeszcze gorszym rozwiązaniem jest spotykane niekiedy w praktyce stosowanie fosforu i potasu po siewie żyta ozimego. Nie wolno zwlekać ze stosowaniem fosforu na wiosnę.  

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement