Nawozy azotowe mineralne można już stosować. A co z nawozami naturalnymi?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
19-02-2020,9:40 Aktualizacja: 19-02-2020,10:09
A A A
W odpowiedzi na napływające do naszej redakcji pytania dotyczące tego, czy nawozy naturalne również można już stosować informujemy, że od 15 lutego dozwolone jest także stosowanie nawozów naturalnych stałych i płynnych. 
 
Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw 14 lutego, a obowiązującego od 15 lutego. 
 
nawożenie azotem od 15 lutego, nawożenie ozimin, MRiRW, nawożenie azotem,

Od jutra można wjeżdżać rozsiewaczami nawozów w pole. Ministerstwo potwierdziło

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziło wczorajsze doniesienia Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych odnośnie możliwości stosowania nawozów azotowych, w przesłanym dzisiaj komunikacie prasowym. ...
Rozporządzenie wyznacza nowy termin rozpoczęcia stosowania nawozów w 2020 r., tj. 15 lutego, na gruntach ornych z uprawami ozimymi, w uprawach trwałych oraz w uprawach wieloletnich i na trwałych użytkach zielonych, w odniesieniu do nawozów zamieszczonych w tabeli 2, która obejmuje nawozy azotowe mineralne oraz nawozy naturalne płynne i stałe. Do tej pory, wszystkie z wymienionych nawozów można było stosować od 1 marca. 
 
Nadal trzeba jednak pamiętać o dotychczasowych zasadach stosowania tych nawozów, które zawarte są w programie. W tym nie wolno stosować nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem. Przy czym za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia. 
 
Nie stosuje się nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych, w odległościach mniejszych niż wskazuje na to rozporządzenie. Chyba, że aplikowane są bezpośrednio do gleby lub podawane w dawkach dzielonych. Rozporządzenie określa także warunki rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu. Można się z nim zapoznać pod linkiem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/243.
 

 

Poleć
Udostępnij