Dużo azotu mineralnego w glebie po burakach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak|redakcja@agropolska.pl
28-10-2015,12:05 Aktualizacja: 02-11-2015,19:01
A A A

Na stanowiskach po burakach cukrowych pozostało w tym roku dużo azotu mineralnego w glebie. Trzeba to uwzględnić w nawożeniu roślin następczych.

Duża ilość pozostałego azotu to przede wszystkim wpływ suszy. Ze względu na brak wody rośliny nie mogły pobierać składników pokarmowych, w tym azotu. W efekcie plon korzeni  w moich doświadczeniach prowadzonych w Sahryniu na Zamojszczyźnie zmniejszył się o około 40% w stosunku do ubiegłego roku. Jednocześnie jednak nadmierne przesuszenie gleby silnie spowalniało rozkład materii organicznej. Na to nałożyły się wysokie temperatury, które z kolei sprzyjały rozkładowi materii organicznej w glebie. Zgodnie bowiem z regułą van't Hoffa (reguła Q10), tempo procesów biochemicznych u zwierząt zmiennocieplnych uwarunkowane jest czynnikami środowiska i podwaja się przy wzroście temperatury o 10°C.

Międzyplony ścierniskowe na zazielenienie

Od tego roku rolnicy mający co najmniej 15 hektarów gruntów ornych są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA). Mają one stanowić co najmniej 5% powierzchni gruntów ornych. Jedną z możliwości...

Z badań prowadzonych w Sahryniu przez mojego magistranta Tomasza Pszczółkowskiego wynika, że średnia zawartość azotu mineralnego w glebie po zbiorze buraków cukrowych uprawianych po różnych międzyplonach ścierniskowych (mieszanki TerraLife, gorczyca biała) wyniosła około 200 kg N/ha w warstwie 0–30 cm i 100 kg N/ha w warstwie 30–60 cm. Łącznie daje to 300 kg N/ha.  

Poleć
Udostępnij