Druga dawka azotu w pszenicy ozimej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak
08-04-2014,13:35 Aktualizacja: 13-11-2014,13:40
A A A

Początek strzelania w źdźbło to odpowiedni moment do zastosowanie drugiej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej, bo wtedy na pędzie głównym i źdźbłach bocznych zawiązują się kłosy.

Zależnie od intensywności uprawy, przeznaczenia ziarna (konsumpcyjne czy paszowe), warunków glebowych i rozkładu opadów, nawozy azotowe w uprawie pszenicy ozimej stosuje się w dwóch, trzech, a nawet w czterech terminach. Dla wszystkich tych wariantów wspólny jest pierwszy termin – tuż przed ruszeniem wegetacji.

Azot w dwóch terminach stosuje się, gdy pszenicę uprawia się ekstensywnie. Drugą dawkę w wysokości 30-40 proc. łącznej dawki rozsiewa się w fazie drugiego-trzeciego kolanka (BBCH 32-33). Przy większych oczekiwaniach co do wielkości plonu, drugą dawkę trzeba zastosować nieco wcześniej, bo od końca fazy krzewienia (BBCH 29) do fazy pierwszego kolanka (BBCH 31).        

W drugim terminie można stosować wszystkie dostępne na rynku nawozy azotowe. Najczęściej dawka azotu wynosi ok. 50 kg N/ha. Należy pamiętać, że rośliny nie są w stanie skorzystać z całości azotu podanego w nawozach mineralnych. Jego wykorzystanie przez pszenicę ozimą wynosi około 70 proc., co przy dawce 50 kg N/ha oznacza, że rośliny mogą pobrać 35 kg N/ha (50 x 0,7). 

Poleć
Udostępnij