Czy poferment może być alternatywą w nawożeniu? Resort: mało azotu, ale...

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-06-2022,18:15 Aktualizacja: 20-06-2022,18:27
A A A

Ceny nawozów mineralnych zmuszają do poszukiwania alternatyw dla tych środków produkcji rolnej. Co zatem planuje resort rolnictwa w kwestii wykorzystania pofermentu z biogazowni do nawożenia pól?

Wiceminister Lech Kołakowski podkreśla w odpowiedzi na interpelację poselską, że rolnicze zagospodarowanie (powstałego przy wytwarzaniu biogazu) pofermentu z biogazowni jako środka nawozowego uwarunkowane jest zapewnieniem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, głównie środowiska gruntów rolnych i środowiska wodnego.

Baza Nawozowa RSM w Radymnie, ROL-MECH, Grażyna Grześko, Jan Grześko, nawóz płynny

Nowoczesna baza nawozowa otwarta. Region na tym bardzo skorzysta

Firma ROL-MECH Grażyna i Jan Grześko Spółka z o.o. zaprosiła swoich klientów na otwarcie nowoczesnej Bazy Nawozowej RSM w Radymnie (woj. podkarpackie). Przyjechali rolnicy z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Małopolski. Firma istnieje od...

Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, poferment z biogazowni jest odpadem i jako taki może być wykorzystywany rolniczo do celów nawożenia w trybie przepisów rozporządzenia ministra środowiska w sprawie procesu odzysku R10.

Jednocześnie przepisy Ustawy o nawozach i nawożeniu umożliwiają wprowadzanie do obrotu pofermentu z biogazowni rolniczych jako nawozu organicznego lub organicznego środka poprawiającego właściwości gleby po uzyskaniu pozwolenia ministra rolnictwa.

"Poferment z biogazowni po przejściu procedury oceny i dopuszczenia do obrotu jako nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby oraz uzyskaniu pozwolenia ministra rolnictwa przestaje być odpadem i występuje w obrocie handlowym jako pełnowartościowy produkt. Produkty pofermentacyjne dopuszczone do obrotu na podstawie bezterminowego pozwolenia powinny charakteryzować się zachowaniem odpowiednich parametrów jakościowych oraz stałym, powtarzalnym składem" - wyjaśnia wiceminister Kołakowski.

Grupa Azoty, ceny nawozów, produkcja nawozów, Marek Wadowski

Czy ceny nawozów będą jeszcze rosnąć? Wiceszef Grupy Azoty prognozuje

Podwyżki cen nawozów były proporcjonalne do wzrostu kosztów surowców i produkcji. Stawki zaczną spadać, gdy koszty surowców będą się zmniejszać - przekonuje Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty. W rozmowie z Business...

Jak zaznacza polityk nadzór nad prawidłowością wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, w tym środków poprawiających właściwości gleby, sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

"Odnosząc się do możliwości wykorzystania pofermentu z biogazowni jako alternatywy dla nawozów mineralnych, należy mieć na uwadze fakt, że zawartość azotu w pofermencie z biogazowni oscyluje w granicach zaledwie kilku procent (zwykle 1-3 proc.), co z oczywistych względów może stanowić jedynie uzupełnienie tego składnika w stosunku do azotowych nawozów mineralnych, w których zawartość azotu dochodzi do kilkudziesięciu procent. Pomimo tego, że zawartość azotu w pofermencie nie jest wysoka, ilość w jakiej nawozy tego typu są dostępne dla rolników, umożliwia traktowanie pofermentu jako alternatywnego materiału nawozowego" - wskazuje wiceszef resortu rolnictwa.

Jednocześnie przypomina, że nad prawidłowością funkcjonowania biogazowni rolniczych nadzór sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, do którego zadań należy m.in. prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Wiceminister zapewnia ponadto, że resort rolnictwa podejmuje szereg działań mających na celu rozwój rynku biogazu, w tym w szczególności biogazu rolniczego w Polsce.

Szereg ułatwień dla biogazowni rolniczych wprowadzono w ramach Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Natomiast w ramach aktualnie procedowanego projektu Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, ponownie zwrócono się z propozycją wprowadzenia systemu wsparcia dla rozwoju produkcji biometanu. Zaproponowano rozwiązanie analogiczne do funkcjonującego obecnie systemu wsparcia na rynku energii elektrycznej, w postaci dopłat do cen rynkowych, tzw. feed in premium (FIP).

"Biogazownie rolnicze mogą uzyskać również wsparcie finansowe. W nowej perspektywie finansowej głównym źródłem wsparcia dla rozwoju inwestycji OZE, w tym biogazowni rolniczych, będą programy Polityki Spójności, w tym Regionalne Programy Operacyjne oraz Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (tzw. FENIKS). Uzupełnieniem tych środków będzie Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027, który w zakresie OZE będzie przewidywał wsparcie dla rodników na budowę w gospodarstwach rolnych mikroinstalacji biogazu rolniczego, tj. instalacji o mocy nieprzekraczających 50 kW" - wylicza Lech Kołakowski.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu