Czas na badanie odczynu gleby

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
28-06-2019,8:40 Aktualizacja: 28-06-2019,8:39
A A A

Z powodu suszy na niektórych polach rozpoczęły się przedwczesne żniwa. Po zbiorze zbóż powinno się jak najszybciej ze ścierniska pobrać próbki gleby celem oceny odczynu gleby oraz zasobności w przyswajalny fosfor, potas i magnez. Z pobieraniem próbek należy się tylko wstrzymać w sytuacji, gdy na polu nadal panuje susza, a gleba jest silnie przesuszona.     

W latach 2014-2017 w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych zbadano nieco ponad 1,5 mln próbek gleby, które reprezentowały 3,6 mln ha. Najwięcej próbek dostarczyli rolnicy w woj. wielkopolskim (215 tys. szt.), najmniej zaś w woj. małopolskim (27 tys. szt.) i w woj. świętokrzyskim (26 tys. szt.). 

wapnowanie, regeneracja gleb, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, NFOŚiGW

Jest nabór na wapnowanie. Ale jeszcze nie dla rolników

NFOŚiGW ogłosił zapowiadany nabór wniosków o dofinansowanie w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Beneficjentami póki co mają być...

Wyniki analiz wykazały, że 32 proc. z nich bezwzględnie wymagało wapnowania (potrzeby wapnowania określono jako konieczne lub potrzebne), a dla dalszych 17 proc. było wskazane. Jedynie 18 proc. przebadanych próbek charakteryzowało się optymalnym odczynem (potrzeby wapnowania określone jako ograniczone) dla danej kategorii agronomicznej gleby. W przypadku jednej trzeciej próbek wapnowanie okazało się zbędne.

Sytuacja pomiędzy poszczególnymi województwami jest bardzo zróżnicowana. Uogólniając można jednak stwierdzić, że im większa jest świadomość znaczenia utrzymywania optymalnego odczynu gleby i przeprowadzania wapnowania, tym udział gleb wymagających tego zabiegu jest mniejszy.

Dlatego najmniejszy udział próbek gleby, dla których potrzeby wapnowania są konieczne lub potrzebne stwierdzono w woj. kujawsko-pomorskim (20 proc.), wielkopolskie i zachodniopomorskie (po 23 proc.), lubuskie i opolskie (po 24 proc.). Z kolei największy udział próbek, dla których wapnowanie było zbędne wystąpił w woj. kujawsko-pomorskim (51 proc.), świętokrzyskim (44 proc.) i zachodniopomorskim (42 proc.).

Tabela. Potrzeby wapnowania gleb w Polsce w latach 2014-2017, proc. próbek

Województwa

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Polska

18

14

17

18

33

Dolnośląskie

17

15

22

22

24

Kujawsko-pomorskie

10

10

13

16

51

Lubelskie

23

13

14

15

35

Lubuskie

11

13

18

20

38

Łódzkie

26

18

17

15

24

Małopolskie

42

14

13

10

21

Mazowieckie

26

16

16

15

27

Opolskie

9

15

29

29

18

Podkarpackie

47

15

12

11

15

Podlaskie

26

19

17

13

25

Pomorskie

16

18

20

18

28

Śląskie

23

15

20

20

22

Świętokrzyskie

22

11

11

12

44

Warmińsko-mazurskie

18

16

18

19

29

Wielkopolskie

12

11

15

18

44

Zachodniopomorskie

11

12

16

19

42

Źródło: GUS 2018 za KSChR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement