Co daje wapnowanie?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
19-06-2020,22:05 Aktualizacja: 19-06-2020,22:11
A A A

Część rolników wciąż nie docenia znaczenia wapnowania i go nie stosuje. W ten sposób wiele tracą.

Warto podkreślić, że w każdym gospodarstwie rolnym powinna być ustalona lista rankingowa wydatków na środki do produkcji. Zawsze na pierwszym miejscu powinien stać zakup nawozów wapniowych niezawierających lub zawierających magnez.

Prawidłowo przeprowadzony zabieg wapnowania ma wszechstronny i korzystny wpływ na glebę, a przez to na wielkość i jakość plonu.

REKLAMA

Ogranicza wpływ suszy

Na glebach zakwaszonych system korzeniowy słabo się rozwija, a przez to rośliny są bardziej podatne na niedobory wody. Silnie wykształcone korzenie umożliwiają podbieranie wody z głębszych warstw gleby, a także sprawniejsze pobieranie makro- i mikroelementów.  Dzięki temu plon jest większy, a na przykład ziarno zbóż czy nasiona rzepaku lepiej wykształcone.

Zwiększa dostępność składników pokarmowych

Na glebach zakwaszonych zmniejsza się dla roślin dostępność makroelementów oraz z mikroelementów molibdenu. W efekcie stosowanie nawozów mineralnych na glebach o zbyt niskim pH jest mniej efektywne, co pogarsza opłacalność nawożenia. Uregulowanie odczynu do poziomu optymalnego dla danej gleby skutkuje uruchamianiem fosforu, który na glebach zakwaszonych jest niedostępny dla roślin.

Wapnowanie przyspiesza korzystny proces nitryfikacji (utlenianie kationów amonowych do anionów azotanowych), a ogranicza niekorzystny proces denitryfikacji (redukcja anionów azotanowych do wolnego azotu lub amoniaku).

REKLAMA

Uaktywnia życie mikrobiologiczne

Wielu rolników oddaje słomę za półdarmo, bo nie może sobie poradzić z jej zagospodarowaniem na polu. Często przyczyną zbyt powolnego rozkładu słomy jest niskie pH gleby. W takich warunkach dominują grzyby, a nie mogą rozwijać się bakterie, które przeprowadzają ten proces. Pod wpływem wapnowania szybciej przebiega też mineralizacja obornika, resztek pożniwnych i roślin uprawianych w międzyplonach. Zawarte w nich składniki pokarmowe zostają udostępnione dla roślin następczych.

Na glebach o odpowiednim pH lepiej rozwijają się bakterie wiążące wolny azot z powietrza oraz żyjące w symbiozie z roślinami bobowatymi. Mniej jest natomiast szkodliwych dla roślin grzybów.

REKLAMA

Poprawia strukturę gleby

Wapnowanie sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej, co jest szczególnie ważne na glebach ciężkich. Gleba staje się bardziej przewiewna, co ułatwia wzrost systemu korzeniowego. Trudniej ulega też zaskorupieniu.

Dostarcza najtańszy magnez

Stosowanie nawozów wapniowych zawierających magnez jest najtańszą metodą dostarczania magnezu. Stosowanie tego pierwiastka w innych nawozach mineralnych czy też dolistnie jest znacznie droższe.

Może ograniczać zachwaszczenie

Rzadko zwraca się uwagę, że zdecydowana większość gatunków chwastów preferuje stanowiska zakwaszone (np. skrzyp polny), więc wapnowanie może zmniejszać ich liczebność.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj