Dopłaty do materiału siewnego. Kończy się termin składania wniosków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
09-06-2016,8:30 Aktualizacja: 09-06-2016,9:01
A A A

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 25 czerwca kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że 25 czerwca przypada w tym roku w sobotę, to ostatnim dniem złożenia wniosku jest najbliższy dzień powszedni, czyli poniedziałek, 27 czerwca.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokument zostanie nadany w placówce Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement