Siewy kukurydzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
08-04-2020,12:35 Aktualizacja: 08-04-2020,13:38
A A A

Część rolników ma już za sobą siewy kukurydzy, bo przed nami widmo suszy. Może się jednak okazać, że ten pośpiech nie był wskazany, szczególnie na wschodzie kraju.

Siewu kukurydzy nie powinno się też opóźniać, bo powoduje to zmniejszenie plonu ziarna i obniżenie zawartości suchej masy w plonie całych roślin.

Jest to szczególnie dotkliwe w latach o niekorzystnych przebiegu pogody. Kukurydza jest bowiem rośliną dnia krótkiego i w miarę opóźniania siewu wytwarza większą masę wegetatywną i opóźnia się dojrzewanie ziarna.

REKLAMA

kukurydza, pole, kamienie

Azot pod kukurydzę

Wykonując nawożenie azotem pod kukurydzę należy przestrzegać obowiązujących wszystkich rolników przepisów. Od początku 2019 r. rolników obowiązują zaostrzone przepisy stosowania azotu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady...

Termin siewu

Siew kukurydzy zaleca się wykonać, gdy temperatura gleby na głębokości umieszczenia materiału siewnego wynosi co najmniej 8-10 stopni C. Można też posłużyć się terminami fenologicznymi czyli obserwacjami przyrody. Zgodnie z nimi kukurydzę powinno się wysiewać na początku kwitnienia mniszka lekarskiego a podczas kwitnienia czeremchy, czereśni, tarniny i porzeczki czerwonej.

Przyjmuje się, że w temperaturze 7-11stopni C wschody kukurydzy następują po 15-17 dniach, a w temperaturze 21stopni C już po 5-6 dniach.

Z serwisu IMGW-PIB dla rolników agrometeo wynika, że w Warszawie średnia temperatura gruntu na głębokości 5 cm od 2 kwietnia ledwie przekraczała 5 stopni C, a dopiero 7 kwietnia wzrosła do nieco ponad 10 stopni C.

REKLAMA

Firmy hodowlano-nasienne rekomendują, aby siew zaczynać od odmian wczesnych, przeznaczonych na wczesny zbiór. W następnej kolejności należy siać odmiany średnio późne, które dla osiągnięcia dojrzałości wymagają odpowiednio wyższej sumy temperatury. Natomiast przy siewach opóźnionych powinno się zastosować odmiany wczesne, ponieważ mają one większą szansę osiągnąć optymalną dojrzałość.

Gęstość siewu

Kukurydza jest rośliną światłolubną i negatywnie reaguje na nadmierne zagęszczenie, szczególnie w warunkach niedoboru wody. Niepotrzebnie zwiększa się ilość kolb, które mają małą ilość ziarniaków. Dodatkowo ziarniaki są słabo wykształcone, o małej masie 1000 ziaren.

Najlepiej jest wysiewać tyle materiału siewnego danej odmiany, ile zaleca jej hodowca. W przypadku uprawy na ziarno obsada roślin po wschodach wynosi najczęściej 8-9 szt./m2 (80-90 tys. szt./ha), a na kiszonkę ok. 10 szt./m2 (100 tys. szt./ha). Optymalna obsada zależy także od tolerancji danej odmiany na zagęszczenie łanu. Odmiany o niższej łodydze lepiej plonują przy większej obsadzie.

Przy sprzyjającym przebiegu pogody pod względem temperatury, nasłonecznienia i rozkładu opadów lepsze efekty dają siewy gęstsze w ramach zalecanych. Na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i pszennego dobrego można siać gęściej niż na glebach kompleksów żytnich. Widać z tego, że w warunkach niedobory wody bardziej wskazany jest rzadszy siew, aby nie nasilać konkurencji pomiędzy roślinami. 

Ważne jest, aby ziarno siewne było równomiernie  w rzędzie.

nawożenie kukurydzy, potrzeby pokarmowe kukurydzy, odczyn gleby, nawożenie kukurydzy azotem

Nawożenie kukurydzy

W intensywnej technologii uprawy roślin trudno uzyskać wysokie plony dobrej jakości bez prawidłowo zbilansowanego nawożenia. W polskich warunkach klimatyczno-glebowych, w nawożeniu kukurydzy, poza azotem, kluczowe znaczenie mają fosfor i potas....

Głębokość siewu

Należy trzymać się zasady, aby siać tak płytko, jak to tylko możliwe i tak głęboko jak to konieczne. W przeciwnym razie wschody mogą być niewystarczające (przy zbyt płytkim siewie) lub nadmiernie wydłużone (przy zbyt głębokim umieszczeniu nasion). Zwykle im późniejszy termin siewu, tym trzeba stosować większą głębokość.

Zalecana głębokość siewu wynosi na glebach ciężkich 4-5 cm, a na lżejszych jest o 2 cm większa. Należy starać się utrzymać jednakową głębokość siewu, dobry kontakt z podłożem oraz przykrycie glebą.

Rozstawa rzędów

W uprawie kukurydzy powszechnie stosuje się rozstawę rzędów 75 cm. Niektórzy rolnicy stosują jednak inną rozstawę np. 70 cm.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement